Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki vahvistavat talous- ja rahoitustilastoyhteistyötään

10.3.2003

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP) allekirjoittivat tänään uuden talous- ja rahoitustilastoja koskevan yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding, MoU). Tilastoihin koottu tieto yleisestä kehityksestä on luotettavin mahdollinen pohja, kun halutaan arvioida makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä kuten inflaatiota, talouskasvua ja varojen liikkumista. Yhteistyöpöytäkirjassa kannatetaan hyvänlaatuisten, yhdenmukaisten talous- ja rahoitustilastojen julkaisemista yhteisön tasolla niin päätöksentekijöiden kuin suuren yleisönkin käyttöön. Pöytäkirjan allekirjoittaneet osapuolet vastaavat näiden tilastojen kehittämisestä, kokoamisesta ja jakelusta omilla tehtäväalueillaan.

Pöytäkirjan mukaan Euroopan komission tilastotoimistolla (Eurostat) on päävastuu yleisistä taloustilastoista, joihin kuuluvat esimerkiksi yhdistetty kuluttajahintaindeksi, erilaiset tuotantoa, työmarkkinoita ja ulkomaankauppaa koskevat tilastot sekä liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvät tilastot. EKP:llä puolestaan on päävastuu raha- ja pankkitilastoista sekä rahoitusmarkkinatilastoista kuten rahoituslaitosten taseista, korkotilastoista, arvopaperitilastoista ja muiden raha- ja pääomamarkkinainstrumenttien hintatilastoista.

Pöytäkirjassa vahvistetaan myös EKP:n ja Eurostatin yhteistyötä, joka koskee maksutaseita, tilastoinnin infrastruktuuria sekä kansallista rahoitustilinpitoa ja reaalitaloutta koskevaa tilinpitoa, joissa käytetään luokitusta institutionaalisen sektorin mukaan. Näin otetaan huomioon Euroopan unionin kasvavat tilastointivaatimukset ja varsinkin tulossa oleva Euroopan unionin laajentuminen. Nykypäivän talouksissa luotettavilla ja korkealaatuisilla tilastoilla on olennaista merkitystä päätöksentekijöille, rahoitusmarkkinoille ja suurelle yleisölle.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle