Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank intensiveren hun samenwerking betreffende economische en financiële statistieken

10 maart 2003

De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben vandaag een nieuw "Memorandum of Understanding" (MoU) ondertekend betreffende economische en financiële statistieken. Deze statistieken vormen de neerslag van het geheel aan ontwikkelingen en zijn de enige betrouwbare bron voor het beoordelen van ontwikkelingen op macro-economisch gebied en op de financiële markten, zoals die met betrekking tot de inflatie, de economische groei en geldstromen. Het MoU draagt bij aan de productie op Gemeenschapsniveau van consistente economische en financiële statistieken van hoge kwaliteit, die door beleidsmakers en het grote publiek kunnen worden gebruikt. De twee ondertekenaars van dit MoU zijn ieder verantwoordelijk voor de ontwikkeling, samenstelling en verspreiding van deze statistieken op hun respectieve werkterreinen.

Het MoU bevestigt de primaire verantwoordelijkheid van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) voor algemene economische statistieken, ondermeer bestaand uit de geharmoniseerde consumptieprijsindex, gegevens betreffende output, productie, arbeidsmarkten, externe handel en statistieken verband houdend met de buitensporige-tekortenprocedure, en de primaire verantwoordelijkheid van de ECB voor monetaire, bancaire en financiële-marktstatistieken, ondermeer bestaand uit balansen van financiële instellingen, rentetarieven, koersen van financiële activa en statistieken betreffende effecten.

Het MoU intensiveert tevens de samenwerking tussen de ECB en Eurostat op gebieden als de betalingsbalans, financiële en niet-financiële nationale rekeningen naar institutionele sector, en met betrekking tot de statistische infrastructuur. Aldus houdt het MoU rekening met de toenemende statistische vereisten in de Europese Unie, met name met het oog op de aanstaande uitbreiding van de Unie. In de hedendaagse economieën zijn betrouwbare statistieken van hoge kwaliteit van essentieel belang voor beleidsmakers, financiële markten en het grote publiek.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media