Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

10 Μαρτίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπέγραψαν σήμερα ένα νέο Μνημόνιο Συνεννόησης που αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική στατιστική. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία συνοψίζουν τις συνολικές εξελίξεις και αποτελούν τη μόνη αξιόπιστη πηγή όσον αφορά την αξιολόγηση των μακροοικονομικών εξελίξεων και των εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως ο πληθωρισμός, η οικονομική ανάπτυξη και η ροή κεφαλαίων. Με το Μνημόνιο Συνεννόησης προάγεται η κατάρτιση, σε κοινοτικό επίπεδο, ομοιογενών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη του Μνημονίου είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, κατάρτιση και διάδοση των εν λόγω στατιστικών στοιχείων στους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητάς τους.

Με το Μνημόνιο Συνεννόησης επιβεβαιώνεται η κύρια ευθύνη της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) στον τομέα της γενικής οικονομικής στατιστικής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, στοιχεία για το προϊόν, την παραγωγή, τις αγορές εργασίας, το εξωτερικό εμπόριο και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η κύρια ευθύνη της ΕΚΤ στον τομέα της νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής και της στατιστικής όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι λογιστικές καταστάσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα επιτόκια, οι τιμές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τίτλους.

Με το Μνημόνιο Συνεννόησης ενισχύεται επίσης η συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και της Eurostat στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών, των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εθνικών λογαριασμών κατά θεσμικό τομέα, καθώς και σε θέματα στατιστικής υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό, το Μνημόνιο Συνεννόησης λαμβάνει υπόψη τις αυξανόμενες απαιτήσεις για στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως ενόψει της επικείμενης διεύρυνσης. Η κατάρτιση αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων στις σύγχρονες οικονομίες είναι ουσιώδης για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και το ευρύ κοινό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου