European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-RÅDET AVGER EN FORMELL REKOMMENDATION OM ETT NYTT OMRÖSTNINGSSYSTEM

4 februari 2003

4 februari 2003

Den 3 februari 2003 godkände ECB-rådet enhälligt ECB-rekommendationen för ett rådsbeslut om en ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken [pdf 50kB]. Artikel 10.6 i stadgan för ECBS från Nice-fördraget, som trädde i kraft den 1 februari 2003, ligger till grund för ECBs rekommendation. Därmed efterkom ECB medlemsstaternas begäran om att lägga fram en rekommendation "så snart som möjligt" efter det att fördraget trätt i kraft.

ECBs rekommendation innehåller en ändring av omröstningsförfarandet i ECB-rådet som kommer att bli nödvändig för att upprätthålla rådets förmåga att effektivt och snabbt fatta beslut i ett utvidgat euroområde. Närmare detaljer om det framtida omröstningsförfarandet har redan offentliggjorts i ECBs pressmeddelande av den 20 december 2002 [pdf 30kB].

ECB-rekommendationen har överlämnats till Europeiska unionens råd, som i sin sammansättning av stats- eller regeringschefer, enhälligt skall besluta om en ändring av omröstningsförfarandet i ECB-rådet efter att ha tagit ställning till ECBs rekommendation och yttranden från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Den överenskomna ändringen kommer därefter att rekommenderas till medlemsstaterna för ratificering i enlighet med respektive lands konstitutionella bestämmelser.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media