Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

4 Φεβρουαρίου 2003

4 Φεβρουαρίου 2003

Στις 3 Φεβρουαρίου 2003, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε ομόφωνα σύσταση της ΕΚΤ για απόφαση του Συμβουλίου περί τροποποίησης του άρθρου 10.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [pdf 50kB]. Η σύσταση της ΕΚΤ βασίζεται στο άρθρο 10.6 του καταστατικού του ΕΣΚΤ που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΚΤ ανταποκρίθηκε στο αίτημα των κρατών μελών να εκδώσει σύσταση «το συντομότερο δυνατό» μετά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Συνθήκης.

Η σύσταση της ΕΚΤ προβλέπει την προσαρμογή των όρων ψηφοφορίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα είναι αναγκαία προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα αποτελεσματικής και έγκαιρης λήψης αποφάσεων σε μια διευρυμένη ζώνη του ευρώ. Λεπτομέρειες σχετικά με τους συνιστώμενους μελλοντικούς όρους ψηφοφορίας έχουν ήδη δημοσιευθεί στο Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 20ής Δεκεμβρίου 2002 [pdf 30kB].

Η σύσταση της ΕΚΤ έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, θα αποφασίσει ομόφωνα σχετικά με την προσαρμογή των όρων ψηφοφορίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη σύσταση της ΕΚΤ και λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα κληθούν να επικυρώσουν τη συμφωνηθείσα τροποποίηση σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου