SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Styrelsesrådet afgiver en formel henstilling om nye afstemningsregler

4. februar 2003

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har den 3. februar 2003 enstemmigt vedtaget ECBs henstilling om Rådets beslutning om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank [pdf 50kB]. ECBs henstilling er udfærdiget i henhold til artikel 10.6 i ESCB-statutten, der er blevet indført ved Nice-traktaten, som trådte i kraft den 1. februar 2003. ECB har således efterkommet medlemslandenes opfordring til at forelægge en henstilling "snarest" efter Nice-traktatens ikrafttræden.

ECBs henstilling indeholder bestemmelser om en tilpasning af fremgangsmåden for afstemninger i Styrelsesrådet. En sådan tilpasning er nødvendig for at bevare Styrelsesrådets evne til at træffe effektive og rettidige beslutninger i et udvidet euroområde. Nærmere oplysninger om forslaget til den nye fremgangsmåde for afstemninger er allerede offentliggjort i ECBs pressemeddelelse af 20. december 2002 [pdf 30kB].

ECBs henstilling er blevet forelagt EU-Rådet. EU-Rådet i sin sammensætning af stats- og regeringschefer træffer herefter, på grundlag af ECBs henstilling og under hensyntagen til Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets udtalelser, enstemmigt afgørelse om tilpasningen af fremgangsmåden for afstemninger i Styrelsesrådet. Det vil derefter blive anbefalet medlemslandene at ratificere den vedtagne justering i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt