Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvostolta virallinen suositus uudeksi äänestysjärjestelyksi

4.2.2003

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.2.2003 yksimielisesti EKP:n suosituksen EU:n neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta [pdf 50kB]. EKP:n suositus annettiin EKPJ:n perussäännön 10.6 artiklan perusteella, kun artikla oli lisätty perussääntöön 1.2.2003 voimaan tulleella Nizzan sopimuksella. Näin EKP noudatti jäsenvaltioiden toivomusta, että suositus annettaisiin "mahdollisimman pian" sopimuksen voimaantulon jälkeen.

EKP:n suosituksessa esitetään muutosta EKP:n neuvoston äänestysmenettelyihin. Muutos on välttämätön, jotta neuvosto voi säilyttää kykynsä tehdä päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti euroalueen laajentuessa. Esitettyjen äänestysmenettelyjen yksityiskohdat on julkistettu jo aiemmin EKP:n lehdistötiedotteessa 20.12.2002 [pdf 30kB].

EKP:n suositus on jätetty EU:n neuvostolle. Valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva EU:n neuvosto tekee yksimielisen päätöksen muutoksesta EKP:n neuvoston äänestysmenettelyihin EKP:n suosituksen perusteella sekä otettuaan huomioon Euroopan komission ja Euroopan parlamentin lausunnot. Jäsenvaltioille suositellaan, että ne ratifioivat sovitun muutoksen valtiosääntöjensä mukaisesti.