Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

DE RAAD VAN BESTUUR DOET FORMELE AANBEVELING VOOR NIEUW STEMSYSTEEM

4 februari 2003

4 februari 2003

Op 3 februari 2003 heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) unaniem zijn goedkeuring gehecht aan de Aanbeveling van de ECB voor een Beschikking van de Raad inzake een wijziging van artikel 10.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank [pdf 50kB]. De Aanbeveling van de ECB is gebaseerd op artikel 10.6 van de Statuten van het ESCB die zijn ingevoerd met het Verdrag van Nice, dat van kracht werd op 1 februari 2003. Hiermee voldoet de ECB aan het verzoek van de lidstaten "zo spoedig mogelijk" na de inwerkingtreding van dit Verdrag een Aanbeveling te presenteren.

De Aanbeveling van de ECB voorziet in een aanpassing van de stemprocedures in de Raad van Bestuur, die noodzakelijk zal worden teneinde te komen tot behoud van het vermogen van de Raad van Bestuur tot efficiënte en tijdige besluitvorming in een uitgebreid eurogebied. Details betreffende de aanbevolen toekomstige stemprocedures zijn reeds gepubliceerd in het Persbericht van de ECB van 20 december 2002 [pdf 30kB].

De Aanbeveling van de ECB is voorgelegd aan de EU-Raad. Deze zal, in zijn samenstelling van staatshoofden en regeringsleiders, unaniem een besluit nemen over een aanpassing van de stemprocedures in de Raad van Bestuur, op basis van de Aanbeveling van de ECB en na de standpunten van de Europese Commissie en het Europees Parlement daarbij in overweging te hebben genomen. De overeengekomen wijziging zal daarna worden aanbevolen aan de lidstaten voor ratificatie overeenkomstig hun respectieve constitutionele vereisten.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media