Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ny förordning om penningmängds- och bankstatistik

6 december 2002

Vid sammanträdet den 21 november 2002 antog Europeiska centralbankens råd en ny förordning som ändrar förordning ECB/2001/13 om en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut. Den nya förordningen träder i kraft den 1 maj 2003.

Förordningen behandlar insamling av månadsstatistik över innehavare av andelar i penningmarknadsfonder uppdelat på innehavarens hemvist vilket medför fler krav på statistik än vad som erfordras i förordning ECB/2001/13.

Målet med den nya förordningen är att förbättra kvaliteten på statistik över innehavare av andelar i penningmarknadsfonder som används i beräkningen av penningmängdsmåttet M3. Avsikten med dessa nya rapporteringskrav annonserades i ett ECB-pressmeddelande redan den 22 november 2001 när förordning ECB/2001/13 godkändes.

De nya kraven avser penningmarknadsfonder som emitterar andelar i penningmarknadsfonder liksom till andra monetära finansinstitut och finansiella intermediärer om dessa förvaltar andelar utfärdade av inhemska penningmarknadsfonder eller i övrigt handlar med andelar i penningmarknadsfonder för egen räkning eller för tredje man.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media