Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

6 Δεκεμβρίου 2002

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 21 Νοεμβρίου 2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε νέο κανονισμό ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο νέος αυτός κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την 1η Μαΐου 2003.

Ο κανονισμός προβλέπει τη συλλογή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τους κατόχους τίτλων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), αναλυόμενων με κριτήριο την κατοικία του κατόχου. Ως εκ τούτου, διευρύνεται το φάσμα των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που καλύπτει ο κανονισμός ΕΚΤ/2001/13.

Σκοπός του νέου κανονισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων σχετικά με τους κατόχους τίτλων μεριδίων ΑΚΧΑ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του νομισματικού μεγέθους Μ3. Η πρόθεση εισαγωγής της νέας αυτής υποχρέωσης παροχής στοιχείων είχε ήδη επισημανθεί στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΕΚΤ στις 22 Νοεμβρίου 2001, όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός ΕΚΤ/2001/13.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οργανισμούς ΑΚΧΑ, υπό την ιδιότητά τους ως εκδοτών τίτλων μεριδίων, καθώς και λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στο βαθμό που ασκούν καθήκοντα φύλαξης τίτλων μεριδίων εκδοθέντων από οργανισμούς ΑΚΧΑ κατοίκους ή διενεργούν συναλλαγές με αντικείμενο τίτλους μεριδίων ΑΚΧΑ για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου