SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ny forordning inden forpenge- og bankstatistik

6. december 2002

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) vedtog på mødet den 21. november 2002 en ny forordning om ændring af forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner). Den nye forordning træder i kraft den 1. maj 2003.

I henhold til forordningen skal der på månedsbasis indsamles statistik over indehavere af andele i pengemarkedsforeninger opdelt efter indehavers hjemsted. Herved sker der en udvidelse af de statistikkrav, som er indeholdt i forordning ECB/2001/13.

Formålet med den nye forordning er at forbedre kvaliteten af de data om indehavere af andele i pengemarkedsforeninger, som anvendes ved beregningen af pengemængdemålet, M3. Intentionen om at indføre dette nye rapporteringskrav blev allerede offentliggjort i en pressemeddelelse udsendt af ECB den 22. november 2001 i forbindelse med vedtagelsen af forordning ECB/2001/13.

Det nye statistikkrav stilles til såvel pengemarkedsforeninger i deres egenskab af udstedere af andele som andre monetære finansielle institutioner og andre finansielle formidlere, i den udstrækning disse institutioner på egne eller tredjeparts vegne forvalter andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger eller på anden måde foretager transaktioner i andele i pengemarkedsforeninger.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt