Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

NIEUWE VERORDENING OP HET TERREIN VAN MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

6 december 2002

Tijdens zijn vergadering van 21 november 2002 heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe Verordening houdende wijziging van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen. Deze nieuwe Verordening treedt op 1 mei 2003 in werking.

De Verordening voorziet in de verzameling van maandelijkse statistieken betreffende de houders van aandelen/participaties in geldmarktfondsen (MMF's) uitgesplitst naar het ingezetenschap van de houder, en vormt aldus een uitbreiding van de statistische vereisten zoals die zijn vastgelegd in Verordening ECB/2001/13.

Het doel van de nieuwe Verordening is versterking van de kwaliteit van de gegevens betreffende de houders van aandelen/participaties in geldmarktfondsen die worden gebruikt bij de berekening van het monetaire aggregaat M3. Het voornemen dit nieuwe rapportagevereiste in te voeren werd reeds aangegeven in het door de ECB op 22 november 2001 bij de goedkeuring van Verordening ECB/2001/13 uitgegeven persbericht.

Dit nieuwe vereiste is gericht aan MMF's, in hun hoedanigheid van uitgevers van aandelen/participaties, alsmede aan andere monetaire financiële instellingen en overige financiële intermediairs voorzover deze door ingezeten MMF's uitgegeven aandelen/participaties in beheer hebben of anderszins handelen in aandelen/participaties in geldmarktfondsen, hetzij voor eigen rekening hetzij ten behoeve van derden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media