Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP antaa uuden raha- ja pankkitilastoja koskevan asetuksen

6.12.2002

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi 21.11.2002 pitämässään kokouksessa uuden asetuksen, jolla muutetaan EKP:n asetusta EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta. Uusi asetus tulee voimaan 1.5.2003.

Asetuksessa säädetään kuukausittaisista tilastoista, joita laaditaan rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksien haltijoista. Tilastoissa nämä haltijat eritellään sijaintipaikan mukaan, joten tilastovaatimukset ovat laajemmat kuin asetuksessa EKP/2001/13.

Asetuksen tarkoituksena on parantaa rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksien haltijoita koskevien tietojen laatua. Näitä tietoja käytetään raha-aggregaatti M3:n laskemisessa. Nyt voimaan tuleva uusi raportointivaatimus mainittiin ensimmäisen kerran jo EKP:n lehdistötiedotteessa 22.11.2001, jolloin asetus EKP/2001/13 annettiin.

Tämä uusi vaatimus on osoitettu rahamarkkinarahastoille, jotka toimivat rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskijoina, sekä muille sellaisille rahalaitoksille ja rahoituksen välittäjille, jotka pitävät hallussaan kotimaisten rahamarkkinarahastojen liikkeeseen laskemia rahasto-osuuksia tai jotka muuten käyvät kauppaa rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksilla omaan lukuunsa tai kolmansien osapuolten lukuun.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle