Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Uppförandekodex för rådets medlemmar

24 maj 2002

Den 16 maj 2002 enades medlemmarna i Europeiska centralbankens (ECB) råd om en uppförandekodex för medlemmarna i ECB-rådet. Kodexen återspeglar det särskilda ansvar som åvilar medlemmarna i ECB-rådet att bevara Europeiska centralbankssystemets (ECBS) integritet och goda rykte samt för att verksamheten skall fungera effektivt. I kodexen betonas att medlemmarna skall handla i euroområdets gemensamma intresse och den sätter etiska standarder som medlemmarna skall följa när de fullgör sina uppdrag som medlemmar i ECB-rådet.

Uppförandekodexen för medlemmarna i ECB-rådet publicerades i dag i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och finns på ECB:s webbplats. I oktober 2000 antog ECB:s direktion en uppförandekodex för samtliga personer som är anställda av ECB. Denna kodex finns också på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media