Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24 Μαΐου 2002

Στις 16 Μαΐου 2002 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συμφώνησαν σε κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος θα ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εν λόγω κώδικας αντανακλά το ιδιαίτερο καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και του κύρους του Ευρωσυστήματος, καθώς και τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των πράξεών του. Δίδει δε έμφαση στο γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με γνώμονα το γενικό συμφέρον της ζώνης του ευρώ και θέτει δεοντολογικά πρότυπα τα οποία πρέπει να διέπουν την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο κώδικας συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διατίθεται δε και στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Τον Οκτώβριο του 2000 η Εκτελεστική Επιτροπή θέσπισε έναν κώδικα συμπεριφοράς ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΚΤ. Ο κώδικας αυτός διατίθεται, επίσης, στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου