SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet

24. maj 2002

Medlemmerne af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) blev den 16. maj 2002 enige om en adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet. Adfærdskodeksen afspejler den særlige forpligtelse, som medlemmer af Styrelsesrådet har til at værne om Eurosystemets integritet og omdømme samt til at sikre dets effektive funktion. I kodeksen understreges det, at Styrelsesrådets medlemmer skal handle i euroområdets generelle interesse, og der opstilles etiske standarder, som de skal overholde, når de varetager deres opgaver som medlemmer af Styrelsesrådet.

Adfærdskodeksen for medlemmer af Styrelsesrådet offentliggøres i dag i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den foreligger endvidere på ECBs websted. Her findes også den adfærdskodeks, som blev vedtaget af Direktionen i oktober 2000, og som omfatter alle ansatte i ECB.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt