LEHDISTÖTIEDOTE

MENETTELYTAPAOHJEET EKP:N NEUVOSTON JÄSENILLE

24.5.2002

Toukokuun 16. päivänä 2002 Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäsenet sopivat keskenään menettelytapaohjeista EKP:n neuvoston jäsenille. Ohjeet heijastavat EKP:n neuvoston jäsenten erityistä vastuuta eurojärjestelmän luotettavuuden ja maineen sekä sen toiminnan tehokkuuden ylläpitämisessä. Ohjeissa korostetaan erityisesti, että heidän on toimittava koko euroalueen yleisen edun mukaisesti, ja määritellään heille eettisiä normeja heidän toimiessaan EKP:n neuvoston jäseninä.

Menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille on tänään julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja ne ovat luettavissa myös EKP:n www-sivuilla. EKP:n www-sivuilta voi lukea myös EKP:n johtokunnan lokakuussa 2000 hyväksymät menettelytapaohjeet EKP:n palveluksessa oleville henkilöille.

Yhteyshenkilöt