Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

EUROPEISKA CENTRALBANKEN KÖPER "GROSSMARKT"-TOMT

5 mars 2002

Den 5 mars 2002 undertecknade Europeiska centralbanken (ECB) och Frankfurt am Main stad inför en notarie ett köpeavtal avseende den tomt där "Großmarkthalle", Frankfurts grosshandel för frukt och grönsaker, nu ligger.

Vid detta möte sa ECB:s ordförande, Willem F. Duisenberg, att ECB:s avsikt att låta bygga sitt huvudsäte på platsen konkretiserats i och med att ramavtalet för stadsplanen från juli 2001 nu lagts fast. Efter noggrant övervägande och detaljerade undersökningar av alternativa förslag har ECB beslutat att tomten som Frankfurt stad har erbjudit är bäst lämpad för att anlägga ECB:s huvudsäte och bäst uppfyller ECB:s önskemål och krav. Han sa vidare att den nyligen förvärvade tomten, Großmarkthalle, ger möjlighet för expansion och framtida behov.

Frankfurts borgmästare, Petra Roth, sa att staden ska göra sitt bästa för att tillgodose ECB:s behov av förbättrade kommunikationer och strukturell utveckling av östra Frankfurt. För den framtida stadsplaneringen bidrar ECB:s byggnadsprojekt till den allmänna utvecklingen av denna del av staden och kommer på lång sikt att minska obalansen mellan östra och västra Frankfurt samt förbättra utnyttjandet av mark och infrastruktur i staden som helhet.

ECB:s nya tomt är på nästan 12 hektar och anläggningen kommer att vara föremål för en internationell arkitekt- och stadsplanetävling som ECB utlyser under andra halvåret 2002. Målet med denna tävling är att finna den optimala lösningen för anläggningen. Arbetena kommer att påbörjas 2004/2005. Stadsbyggnadskontoret har också börjat arbeta på en stadsplan "Sondergebiet Europäische Zentralbank", enligt chefen för stadsbyggnadskontoret Edwin Schwarz.

Han tillade att ECB:s förvärv av tomten kommer att ge den historiska Grossmarkthalle- byggnaden en ny och permanent funktion. På tomtens södra sida kommer det att finnas en 40- 50 meter bred strandpromenad längs floden. Bara detta blir en tillgång för staden, sa Schwarz, som är mycket nöjd med att Frankfurts invånare kommer att få möjlighet att utnyttja denna del av flodbanken igen. Han hoppas också att ECB ska kunna hålla delar av området öppna för allmänheten men har förståelse för att ECB:s säkerhetskrav måste prioriteras. Dessutom blir det möjligt att nå Main från Ostpark och Ostend-området via Holzmannstraße och en förlängning av Rückerstraße.

Borgmästare Roth och ordförande Duisenberg underströk båda parters avsikt att fortsätta det goda samarbetet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media