SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KØBER GROSSMARKT-GRUNDEN

5. marts 2002

Den Europæiske Centralbank (ECB) og bystyret i Frankfurt am Main har den 5. marts 2002 underskrevet en notarbekræftet købekontrakt for Großmarkthalle-grunden, der i dag anvendes som engrosmarked for frugt og grønt.

I forbindelse med kontraktunderskrivelsen udtalte ECBs formand, Willem F. Duisenberg, at ECBs intentioner om at opføre sit endelige hovedsæde på grunden - der tog konkret form med indgåelsen af rammeaftalen for udviklingen af området i juli 2001 - nu er blevet en realitet. Efter nøje overvejelser og indgående undersøgelser af forskellige alternativer er ECB nået frem til, at grunden, som bystyret i Frankfurt har tilbudt, giver de bedste muligheder for at opføre et endeligt hovedsæde, der lever op til ECBs ønsker og behov. Han udtalte, at erhvervelsen af Großmarkthalle-grunden giver ECB mulighed for at udvide og imødekomme fremtidige behov.

Overborgmester Petra Roth tilføjede, at byen vil gøre sit bedste for at imødekomme ECBs berettigede interesse i forbedrede transportmuligheder og strukturelle forbedringer af den østlige del af Frankfurt. Med hensyn til byplanlægningen vil ECBs byggeprojekt være med til at give den bymæssige udvikling af denne del af Frankfurt et yderligere løft. På langt sigt er der hermed åbnet mulighed for at udligne ubalancen i udviklingen af den østlige og den vestlige del af Frankfurt samt for at forbedre arealanvendelsen og udnyttelsen af infrastrukturen i hele byen.

ECBs nye grund er på næsten 12 ha. ECB udskriver i sidste halvdel af 2002 en international arkitektkonkurrence i forbindelse med udviklingen og bebyggelsen af grunden, der påbegyndes i 2004/2005. Konkurrencen har til formål at finde det bedste løsningsforslag til udviklingen af grunden. Ifølge Edwin Schwarz, byrådsmedlem og ansvarlig borgmester for byplanlægningsforvaltningen, er byplanlægningsforvaltningen sideløbende hermed begyndt at udarbejde en lokalplan, der benævnes "Sondergebiet Europäische Zentralbank".

Edwin Schwarz meddelte endvidere, at ECBs overtagelse af grunden vil medføre en ny og varig udnyttelse af den historiske bygning "Großmarkthalle". Syd for bygningen anlægges der langs floden en 40-50 m bred promenade. Det er i sig selv en gevinst for byen, udtalte Edwin Schwarz, som glædede sig over, at borgerne i Frankfurt igen vil få adgang til et stort stykke af Main-flodens bred. Det var samtidig hans håb, at ECB vil gøre dele af området tilgængeligt for offentligheden, selvom han udtrykte forståelse for, at ECBs sikkerhedsinteresser har førsteprioritet. Det bliver desuden muligt at få adgang til Main-floden fra henholdsvis Ostpark og Ostend via Holzmannstraße og Rückertstraße, som forlænges.

Petra Roth og Willem F. Duisenberg understregede, at de har til hensigt at fortsætte det gode samarbejde fremover.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt