Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN KESKUSPANKKI OSTI GROSSMARKTHALLENTONTIN

5.3.2002

Euroopan keskuspankki (EKP) ja Frankfurt am Mainin kaupunki allekirjoittivat 5.3.2002 kauppasopimuksen Grossmarkthallen tontista, joka nykyisin toimii Frankfurtin hedelmä- ja vihannestukkukaupan keskuksena. Julkinen notaari vahvisti kauppasopimuksen.

Sopimusosapuolten tapaamisessa EKP:n pääjohtaja Willem F. Duisenberg totesi, että EKP:n suunnitelma rakentaa pysyvä pääkonttorinsa kyseiselle tontille on nyt vahvistunut. Suunnitelma oli saanut selvän muodon heinäkuussa 2001, jolloin allekirjoitettiin alueen kaupunkisuunnittelua koskeva puitesopimus. Kun eri sijaintivaihtoehdot oli käyty läpi huolellisesti, EKP tuli siihen tulokseen, että tämä Frankfurtin kaupungin tarjoama tontti tarjosi parhaat mahdollisuudet sellaisen pysyvän pääkonttorin rakentamiselle, joka täyttää EKP:n tarpeet ja vaatimukset. Duisenberg sanoi, että nyt hankitulla Grossmarkthallen tontilla EKP:llä on tilaa laajentua ja varautua uusiin kehitystarpeisiin.

Kaupunginjohtaja Petra Roth sanoi kaupungin pyrkivän parhaan kykynsä mukaan tukemaan EKP:tä, joka luonnollisesti toivoo, että Itä-Frankfurtin liikenneyhteyksiä ja infrastruktuuria kehitettäisiin. Kaupunkisuunnittelun kannalta EKP:n rakennusprojekti on merkittävä piristysruiske alueen kehitykselle. Pitkällä aikavälillä se voi auttaa kaventamaan Frankfurtin itä- ja länsiosien välisiä eroja, ja kaupungin maa-ala ja infrastruktuuri voidaan saada paremmin hyötykäyttöön.

EKP:n uuden tontin pinta-ala on lähes 12 hehtaaria. Alueen suunnittelu ratkaistaan kansainvälisellä arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelukilpailulla, jonka EKP julistaa vuoden 2002 jälkipuoliskolla. Kilpailun tarkoituksena on löytää sopiva yleisratkaisu, jonka mukaan tonttia ryhdytään kehittämään vuosina 2004-2005. Kaupungin suunnitteluviraston johtajan Edwin Schwarzin mukaan kaupungilla on puolestaan valmisteilla kehityssuunnitelma nimeltä "Euroopan keskuspankin erityisalue" (Sondergebiet Europäische Zentralbank).

Schwarz totesi myös, että nyt EKP:n tultua tontin uudeksi omistajaksi perinteikäs Grossmarkthalle pääsee uudenlaiseen pitkäaikaiskäyttöön. Tontin eteläosaan on kaavailtu rantapromenadia, jolla olisi leveyttä 40-50 metriä. Kaupungille jo tämä olisi huomattava etu, totesi Schwarz, joka on mieltynyt ajatukseen, että frankfurtilaiset pääsisivät nauttimaan näin laajasta kaistaleesta joenrantaa. Hän ilmaisi myös toivomuksen, että EKP avaisi muitakin alueita tontilla suuren yleisön käyttöön, mutta myönsi turvallisuuskysymysten olevan tärkeämpiä. Mainin rannalle pääsisi Ostparkista ja Ostendista joka tapauksessa esteettömästi Holzmannstrassen ja Rückerstrassen pidennyksen kautta.

Kaupunginjohtaja Roth ja pääjohtaja Duisenberg korostivat, että molemmilla osapuolilla on aikomuksena jatkaa menestyksekästä yhteistyötä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle