Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

EUROPESE CENTRALE BANK KOOPT TERREIN GROSSMARKTHALLE

5 maart 2002

Op 5 maart 2002 hebben de Europese Centrale Bank (ECB) en de stad Frankfurt am Main een notariële koopakte ondertekend voor het stuk grond waarop thans de Großmarkthalle, de groothandelsmarkt voor groente en fruit van Frankfurt, is gevestigd.

Tijdens deze bijeenkomst van de contracterende partijen zei de President van de ECB, Dr. Willem F. Duisenberg, dat het voornemen van de ECB om haar permanente hoofdkantoor op dit terrein te bouwen ­ een voornemen dat concreet werd na het sluiten van het Stedelijk Raamakkoord in juli 2001 ­ nu feit was geworden. Na zorgvuldige overweging van en gedetailleerd onderzoek naar alternatieve locaties, kwam de ECB tot de conclusie dat de door de stad Frankfurt voorgestelde locatie de beste mogelijkheden bood voor het bouwen van een permanent hoofdkantoor dat aan haar vereisten en normen tegemoet zou komen. Duisenberg zei verder dat het nieuw aangekochte terrein van de Großmarkthalle de ECB de ruimte zou geven voor uitbreiding en haar de mogelijkheden bood om in te spelen op toekomstige behoeften.

Burgemeester Petra Roth zei op haar beurt dat de stad zich tot het uiterste zou inspannen om aan het gerechtvaardigde belang dat de ECB hecht aan de structurele opwaardering en verbeterde verkeersontsluiting van het oostelijk deel van Frankfurt tegemoet te komen. In het kader van stadsplanning, zou het bouwproject van de ECB een verdere belangrijke impuls betekenen voor de algehele ontwikkeling van dit deel van de stad. Op de lange termijn zou hierdoor de mogelijkheid ontstaan om de onbalans in ontwikkeling tussen west en oost Frankfurt te verminderen, en het gebruik van land en infrastructuur in de stad als geheel te verbeteren.

De nieuwe locatie van de ECB beslaat bijna 12 hectare. Voor het bouwproject zal de ECB in de tweede helft van 2002 een internationale ontwerpwedstrijd uitschrijven waarin het bouwkundig ontwerp en de stadsontwikkeling centraal staan. Het doel van deze ontwerpwedstrijd is de beste oplossing te vinden voor de ontwikkeling van deze locatie, die in 2004/2005 zal beginnen. Parallel daaraan is de planningsafdeling van de stad Frankfurt begonnen met het opstellen van een ontwikkelingsplan onder de naam "Sondergebiet Europaïsche Zentralbank", aldus het afdelingshoofd, stadraadslid Edwin Schwarz.

Stadsraadslid Schwarz voegde daaraan toe dat de aankoop van het terrein door de ECB aan het historische Großmarkthalle-gebouw een nieuwe en permanente bestemming zou geven. Aan de zuidzijde van het terrein zou een promenade komen langs de rivier van 40 tot 50 meter breed. Dit op zichzelf zou de stad al ten goede komen, zei stadsraadslid Schwarz, die zeer verheugd is dat de inwoners van Frankfurt op deze wijze opnieuw toegang krijgen tot een groot stuk van de rivieroever. Hij zei tevens te hopen dat de ECB delen van het terrein zou openstellen voor het grote publiek, maar erkende dat de veiligheidseisen van de ECB voorrang zouden krijgen. Bovendien zou het mogelijk worden de rivier de Main te bereiken via het Ostpark en via het Ostend-stadsdeel via de Holzmannstraße en een verlenging van de Rückertstraße.

Burgemeester Roth en President Duisenberg benadrukten de intentie van beide partijen om hun succesvolle samenwerking voort te zetten.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media