Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

svibanj 2023.

26. svibnja 2023.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB‑a za 2022.

Upravno vijeće donijelo je 5. svibnja 2023. Godišnje izvješće ESB‑a za 2022., koje je predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno 25. svibnja 2023. na mrežnim stranicama ESB‑a na svim službenim jezicima Europske unije.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2023.

Upravno vijeće održalo je 24. svibnja 2023. razmjenu mišljenja o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz svibnja 2023. i odobrilo je objavu Pregleda na mrežnim stranicama ESB‑a. Osim pregleda ključnih ranjivosti financijske stabilnosti u europodručju, novo izdanje sadržava i tri tematska dijela. U prvom se ispituje kako međudjelovanje tržišne likvidnosti i likvidnosti financiranja može povećati stres u financijskom sustavu. U drugom se istražuje na koje bi načine stres u nebankovnim financijskim institucijama mogao utjecati na banke u europodručju. U trećem se nadovezuje na dosadašnji rad na području utvrđivanja potencijalnih opasnosti povezanih s klimatskim promjenama. On sadržava i osnovne informacije o povezanim rizicima za države. Pregled će se objaviti 31. svibnja 2023. na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Nove tehnologije za namiru velikih transakcija u centralnobankarskom novcu

ESB je 28. travnja 2023. najavio da namjerava istražiti moguća rješenja za namiru velikih financijskih transakcija u centralnobankarskom novcu na platformama koje se temelje na tehnologiji distribuiranog zapisa. Uspostavit će se posebna kontaktna skupina za tržište kako bi se podržao rad Eurosustava i potaknuo dijalog. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Sastav Odbora za tržišnu infrastrukturu od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2026.

Upravno vijeće odobrilo je 5. svibnja 2023. novi sastav Odbora za tržišnu infrastrukturu jer mandat sadašnjih članova istječe 31. svibnja 2023. U skladu s tim, Upravno vijeće imenovalo je sljedeće osobe članovima Odbora na mandat od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2026.: (A) Ulricha Bindseila (ESB) predsjednikom i Inge van Dijk (NL) zamjenicom predsjednika Odbora; (b) Inge Van Dijk (NL), Mariju Terezu Cavaco (PT), Alexandrea Gautiera (FR), Salvatorea Luigija Alonza (IT), Juliana Reischlea (DE), Carlosa Conesa (ES), Marca Lejolyja (BE), Kirsi Ripatti (FE) i Petiju Niederländer (AT) članovima Odbora iz središnjih banaka europodručja; (c) Christinu Wejshammar (SE) i Petera E. Storgaarda (DK) članovima Odbora iz središnjih banaka izvan europodručja; (d) Etiennea Goossea i Jeana‑Marca Eyssautiera članovima odbora koji nisu iz središnjih banaka.

Posuvremenjenje ugovornog okvira za platformu TARGET2‑Securities

Upravno vijeće pregledalo je 10. svibnja 2023. ugovorni okvir za platformu TARGET2‑Securities (T2S) i odobrilo povezane izmijenjene sporazume. Svrha pregleda bila je ustanoviti odražava li ugovorni okvir pravilno razvoj platforme tijekom vremena i njezino trenutačno stanje. Posuvremenjeni dokumenti objavit će se nakon što ih potpišu odgovarajuće strane.

Izvješće o kartičnim prijevarama u 2020. i 2021.

Upravno vijeće primilo je 19. svibnja 2023. na znanje izvješće Eurosustava o kartičnim prijevarama u 2020. i 2021. te odobrilo njegovu objavu. U izvješću se prikazuju opći trendovi i obrasci u kartičnim prijevarama u 2020. i 2021. za kartice izdane na jedinstvenom području plaćanjima u eurima. Osim toga, donosi se pregled učinka regulatornih mjera i pandemije bolesti COVID‑19 na kartične prijevare. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o ograničavanju prenosivosti eskontiranih mjenica koje izdaje središnja banka Magyar Nemzeti Bank i produljenju gornje granice kamatne stope

Upravno vijeće donijelo je 26. travnja 2023. Mišljenje CON/2023/10 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu uredbe o izmjeni uredbi (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 2017/1131 u pogledu prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanju učinkovitosti klirinških tržišta u Uniji i prijedlogu direktive o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2013/36/EU i (EU) 2019/2034 u pogledu tretmana koncentracijskog rizika prema središnjim drugim ugovornim stranama i rizika druge ugovorne strane za transakcije izvedenicama čije se poravnanje obavlja centralno

Upravno vijeće donijelo je 26. travnja 2023. Mišljenje CON/2023/11 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o likvidaciji kreditnih institucija

Upravno vijeće donijelo je 19. svibnja 2023. Mišljenje CON/2023/12 na zahtjev ciparskog Ministarstva financija.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta

Upravno vijeće donijelo je 24. travnja 2023. Preporuku ESB/2023/12 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta.

Nadzor banaka ESB‑a

Vodič ESB‑a o postupcima povezanima s kvalificiranim udjelima

ESB je 23. svibnja objavio Vodič o postupcima povezanima s kvalificiranim udjelima i izjavu o povratnim informacijama u kojoj donosi pregled i ocjenu komentara zaprimljenih tijekom povezanog savjetovanja s javnošću. Ti dokumenti i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije