Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2023

26 mai 2023

Comunicare externă

Raportul anual 2022 al BCE

La data de 5 mai 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2022 al BCE, care a fost prezentat în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și a fost pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, la 25 mai 2023.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2023

La data de 24 mai 2023, Consiliul guvernatorilor a organizat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de stabilitatea financiară în zona euro, pe baza ediției din mai 2023 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Pe lângă faptul că oferă o prezentare generală a principalelor vulnerabilități din perspectiva stabilității financiare în zona euro, această ediție include trei articole speciale. Primul analizează modul în care interacțiunea dintre lichiditatea pieței și cea a finanțării poate amplifica tensiunile în sistemul financiar. Cea de-al doilea investighează canalele prin intermediul cărora tensiunile asociate instituțiilor financiare nebancare ar putea afecta băncile din zona euro. Cel de-al treilea oferă detalii privind eforturile de identificare a posibilelor amenințări generate de schimbările climatice, fiind completat de o introducere în riscurile asociate la adresa debitorilor suverani. Publicarea raportului pe website-ul BCE este prevăzută pentru data de 31 mai 2023.

Infrastructura pieței și plăți

Noi tehnologii pentru decontarea interbancară în bani ai băncii centrale

La data de 28 aprilie 2023, BCE și-a anunțat intenția de a analiza soluții posibile pentru decontarea în banii băncii centrale a tranzacțiilor financiare interbancare înregistrate pe platforme bazate pe tehnologia registrului distribuit. Va fi înființat un grup de contact special pentru piețe, cu scopul de a sprijini activitatea Eurosistemului și a stimula dialogul. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Componența Comitetului pentru infrastructura pieței în perioada 1 iunie 2023-31 mai 2026

La data de 5 mai 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat noua componență a Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB), întrucât mandatul membrilor actuali expiră la 31 mai 2023. În consecință, Consiliul guvernatorilor a numit următoarele persoane, cu un mandat valabil pentru perioada 1 iunie 2023-31 mai 2026: (a) Ulrich Bindseil (BCE) – președinte și Inge van Dijk (NL) – vicepreședintă; (b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) și Petia Niederländer (AT) – membri ai MIB din partea băncilor centrale din zona euro; (c) Christina Wejshammar (SE) și Peter E. Storgaard (DK) – membri ai MIB din partea băncilor centrale din afara zonei euro; (d) Etienne Goosse și Jean-Marc Eyssautier – membri ai MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale.

Actualizarea cadrului contractual pentru TARGET2-Securities

La data de 10 mai 2023, Consiliul guvernatorilor a revizuit cadrul contractual pentru TARGET2-Securities (T2S) și a aprobat acordurile modificate aferente. Scopul acestei revizuiri a fost acela de a asigura o reflectare adecvată în cadrul contractual a evoluției în timp și a situației actuale a platformei T2S. Documentele actualizate vor fi publicate după semnarea acestora de către părțile relevante.

Raportul privind fraudele cu carduri în 2020 și 2021

La data de 19 mai 2023, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul Eurosistemului privind fraudele cu carduri în 2020 și 2021 și a autorizat publicarea acestuia. Raportul prezintă trendurile și tiparele generale ale fraudelor legate de plățile cu cardul în perioada 2020-2021 pentru cardurile emise în cadrul zonei unice de plăți în euro. De asemenea, acesta oferă o prezentare generală a impactului măsurilor de reglementare și al pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra fraudelor cu carduri. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la limitarea negociabilității titlurilor cu discont emise de Magyar Nemzeti Bank și extinderea unui plafon al ratei dobânzii

La data de 26 aprilie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/10, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2017/1131 în ceea ce privește măsurile de diminuare a expunerilor excesive față de contrapărți centrale din țări terțe și de sporire a eficienței piețelor de compensare din Uniune și o propunere de directivă de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2013/36/UE și (UE) 2019/2034 în ceea ce privește tratamentul riscului de concentrare față de contrapărți centrale și al riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate la nivel central

La data de 26 aprilie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/11, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la lichidarea instituțiilor de credit

La data de 19 mai 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/12, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

La data de 24 aprilie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2023/12 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Supravegherea bancară a BCE

Ghidul BCE privind procedurile referitoare la participațiile calificate

La data de 23 mai 2023, BCE a publicat ghidul privind procedurile referitoare la participațiile calificate, alături de o sinteză a reacțiilor, care oferă o prezentare generală și o evaluare a observațiilor primite în timpul consultării publice conexe. Documentele și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media