Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (a kamatdöntéseken kívüli) döntései

2023. május

2023. május 26.

Külső tájékoztatás

Az EKB 2022. évi Éves jelentése

A Kormányzótanács 2023. május 5-én elfogadta az EKB 2022. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjesztettünk, majd 2023. május 25-én az Európai Unió összes hivatalos nyelvén közzétettünk az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2023. május

A Kormányzótanács 2023. május 24-én a Pénzügyi stabilitási jelentés 2023. májusi kiadásából kiindulva eszmecserét folytatott az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáiról, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. Az euroövezet főbb pénzügyi stabilitási sérülékenységeinek áttekintése mellett ez a szám három külön cikket is tartalmaz. Az első azt vizsgálja, hogyan erősítheti a piaci likviditás és a finanszírozási likviditás közötti kölcsönhatás a feszültséget a pénzügyi rendszerben. A második azokat a csatornákat tanulmányozza, amelyeken keresztül a banknak nem minősülő pénzintézeteknél jelentkező stressz kihathat az euroövezeti bankokra. A harmadik pedig az éghajlatváltozásból eredő potenciális fenyegetések meghatározására irányuló munkát taglalja, kiegészítve az államok ezzel összefüggő kockázatairól szóló bevezető tanulmánnyal. A jelentés előreláthatólag 2022. május 31-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A nagybani központi banki pénzes kiegyenlítést szolgáló új technológiák

Az EKB 2023. április 28-án bejelentette arra irányuló szándékát, hogy megvizsgálja azokat a lehetséges megoldásokat, amelyekkel a megosztott főkönyvi technológiai platformokon nyilvántartott nagybani pénzügyi tranzakciók jegybankpénzes kiegyenlítését végzik. Ehhez külön piaci kapcsolattartó csoport jön létre az eurorendszer munkájának támogatására és a párbeszéd élénkítésére. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A Piaci Infrastruktúra Testület összetétele 2023. június 1-től 2026. május 31-ig

A Kormányzótanács 2023. május 5-én jóváhagyta a Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) új összetételét, mivel a jelenlegi tagok megbízatása 2023. május 31-én lejár. Eszerint a Kormányzótanács a következő személyeket nevezte ki a 2023. június 1-től 2026. május 31-ig tartó időszakra: (a) Ulrich Bindseilt (EKB) a testület elnökévé és Inge van Dijkot (NL) az alelnökévé; (b) Inge van Dijkot (NL), Maria Tereza Cavacót (PT), Alexandre Gautier-t (FR), Salvatore Luigi Alonzót (IT), Julian Reischlét (DE), Carlos Conesát (ES), Marc Lejolyt (BE), Kirsi Ripattit (FI) és Petia Niederländert (AT) a MIB euroövezeti központi bankokból érkező tagjaivá; (c) Christina Wejshammart (SE) és Peter E. Storgaardot (DK) a testület euroövezeten kívüli központi banki tagjaivá; (d) Etienne Goosse-t és Jean-Marc Eyssautier-t pedig a MIB nem központi banki tagjaivá.

A TARGET2-Securities szerződéses keretrendszerének aktualizálása

A Kormányzótanács 2023. május 10-én felülvizsgálta a TARGET2-Securities (T2S) szerződéses keretrendszerét, és jóváhagyta a kapcsolódó módosított megállapodásokat. A felülvizsgálat célja annak biztosítása volt, hogy a szerződéses keretrendszer megfelelően tükrözze a T2S-platform idővel bekövetkezett fejlődését és jelenlegi állapotát. Az aktualizált dokumentumokat azután tesszük közzé, hogy az érintett felek aláírták őket.

Jelentés a 2020. és 2021. évi kártyacsalásokról

A Kormányzótanács 2023. május 19-én tudomásul vette az eurorendszer 2020-ban és 2021-ben kártyákkal történt visszaélésekről szóló jelentését, és engedélyezte közzétételét. A jelentés bemutatja az egységes eurofizetési térségben kibocsátott kártyákkal kapcsolatos kártyás fizetési csalások általános tendenciáit és mintázatait a 2020–2021-es időszakban. Emellett a szabályozási intézkedéseknek és a koronavírus (Covid19)-világjárványnak a kártyacsalásra gyakorolt hatásáról is áttekintést nyújt. A jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkontkötvények átruházásának korlátozásáról és a kamatplafon meghosszabbításáról

A Kormányzótanács 2023. április 26-án elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott CON/2023/10 véleményt.

Az EKB véleménye a 648/2012/EU, az 575/2013/EU és az (EU) 2017/1131 rendeletnek a harmadik országbeli központi szerződő felekkel szembeni túlzott kitettség csökkentését és az uniós elszámolási piacok hatékonyságának javítását célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a 2009/65/EK, a 2013/36/EU és az (EU) 2019/2034 irányelvnek a központi szerződő felekkel szembeni koncentrációs kockázat és a központilag elszámolt származtatott ügyletekkel kapcsolatos partnerkockázat kezelése tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2023. április 26-án elfogadta a CON/2023/11 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament megkeresése alapján adott ki.

Az EKB véleménye hitelintézetek felszámolásáról

A Kormányzótanács 2023. május 19-én elfogadta a CON/2023/12 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium megkeresése alapján adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása a Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2023. április 24-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2023/12 ajánlást a Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB befolyásoló részesedéshez kapcsolódó eljárásokról szóló útmutatója

Az EKB 2023. május 23-án közzétette a befolyásoló részesedéshez kapcsolódó eljárásokról szóló útmutatóját a visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozattal együtt, amely áttekintést és értékelést nyújt a témában indított nyilvános konzultáció során kapott észrevételekről. A dokumentumok a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt megtalálhatók az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok