European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

svibanj 2022.

20. svibnja 2022.

Obavještavanje javnosti

Obnova linije za repo ugovor sa središnjom bankom Banca Naţională a României

ESB je 27. travnja 2022. objavio kako se linija za repo ugovor između ESB‑a i središnje banke Banca Naţională a României obnavlja na razdoblje do 15. siječnja 2023. Obnavljanjem linije za repo ugovor koja je uspostavljena 2020., a istekla je 31. ožujka 2022., želi se odgovoriti na sve veću neizvjesnost i rizike regionalnog prelijevanja zbog rata u Ukrajini. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Ad hoc sastanak s guvernerom ukrajinske središnje banke

ESB je 4. svibnja 2022. objavio priopćenje za javnost nakon ad hoc sastanka Općeg vijeća ESB‑a, na kojem je kao poseban gost sudjelovao guverner ukrajinske središnje banke Kirilo Ševčenko. Sudionici su na sastanku raspravljali o učinku rata u Ukrajini na gospodarstvo. ESB, Eurosustav i Europski sustav središnjih banaka (ESSB) kao cjelina složno podupiru ukrajinski narod.

Tržišne operacije

Izmjene smjernica o provedbi monetarne politike ESB‑a

Upravno vijeće donijelo je 2. svibnja 2022.: 1) Smjernicu ESB/2022/17 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (smjernica o općoj dokumentaciji), 2) Smjernicu ESB/2022/18 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava i 3) Smjernicu ESB/2022/19 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. Te su smjernice prvi korak u postupnom ukidanju mjera ublažavanja zahtjeva povezanih s kolateralom, koje su zbog pandemije uvedene u travnju 2020. Njima se dodatno pojašnjavaju kriteriji prihvatljivosti obveznica vezanih uz održivost i vrijednosnih papira osiguranih imovinom a okvir Eurosustava za kolateral prilagođava se s obzirom na direktivu o pokrivenim obveznicama. Svi pravni akti mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2022.

Upravno vijeće održalo je 18. svibnja  razmjenu mišljenja o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz svibnja 2022. i odobrilo je objavu Pregleda na mrežnim stranicama ESB‑a. Pregled je sastavljen u razdoblju obilježenom invazijom na Ukrajinu i povezanim povećanjem cijena energije, gospodarskom neizvjesnošću i kolebljivošću financijskih tržišta. U njemu se procjenjuje utjecaj tih kretanja na financijsku stabilnost kada je riječ o financijskim tržištima, održivosti duga, otpornosti banaka, nebankovnom financijskom sektoru i makrobonitetnim politikama te iznose razmišljanja povezana s monetarnom politikom i u kratkoročnom i u srednjoročnom razdoblju. Osim toga, sadržava dva tematska članka: prvi se odnosi na nedavni napredak u praćenju rizika za financijsku stabilnost koji proizlaze iz klimatskih promjena a u drugom se istražuju rizici koji proizlaze iz kriptoimovine. Pregled će se objaviti 25. svibnja 2022. na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjena smjernice o sustavu TARGET2

Upravno vijeće donijelo je 22. travnja 2022. Smjernicu ESB/2022/20 o izmjeni Smjernice 2013/47/EU o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2). Novom se smjernicom za tri tjedna odgađa primjena izmjena donesenih Smjernicom ESB/2021/30 u vezi s ugovorima sklopljenima s pružateljima mrežnih usluga na platformi TARGET2‑Securities (T2S) zbog provedbe projekta konsolidacije T2‑T2S.

Odluka ESB‑a o utvrđivanju sustava CORE(FR) kao sistemski važnog platnog sustava

Upravno vijeće donijelo je 22. travnja 2022. Odluku ESB/2022/21 o utvrđivanju sustava CORE(FR) kao sistemski važnog platnog sustava u skladu s Uredbom (EU) br. 795/2014 (ESB/2014/28) o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2014/37. Nova je odluka usklađena s izmjenama pravne osnove na kojoj se temelji utvrđivanje sustava CORE(FR) kao sistemski važnog platnog sustava.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj

Upravno vijeće donijelo je 14. travnja 2022. Mišljenje CON/2022/15 na zahtjev Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu nadzornih ovlasti, sankcija, podružnica iz trećih zemalja i okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika

Upravno vijeće donijelo je 27. travnja 2022. Mišljenje CON/2022/16 na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o zabrani financiranja društava koja proizvode protupješačke mine, kazetno streljivo i podstreljivo

Upravno vijeće samoinicijativno je 28. travnja 2022. donijelo Mišljenje CON/2022/17.

Mišljenje ESB‑a o strategiji prodaje, strukturi upravljanja i posebnim pravima Helenskog fonda za financijsku stabilnost

Upravno vijeće donijelo je 11. svibnja 2022. Mišljenje CON/2022/18 na zahtjev grčkog ministra financija.

Upravljanje

Rasporedi sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB‑a u 2023.

Upravno vijeće odobrilo je 2. svibnja 2022. raspored održavanja svojih sastanaka u 2023. Opće vijeće također je odobrilo raspored održavanja svojih sastanaka u toj godini. Oba rasporeda ubrzo će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal

Upravno vijeće donijelo je 17. svibnja 2022. Preporuku ESB/2022/24 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal.

Statistika

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja europodručja i pojedinačnih država za 2021. godinu

Upravno vijeće potvrdilo je 26. travnja 2022. procjenu uključenu u Izvješće o kvaliteti statističkih podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja europodručja i pojedinačnih država za 2021. godinu te odobrilo objavu Izvješća. To dvogodišnje izvješće sadržava analizu kvalitete statističkih podataka, koja obuhvaća sljedeće elemente: 1) metodološku kvalitetu, 2) pravodobnost, 3) pouzdanost i stabilnost, 4) unutarnju usklađenost, 5) vanjsku usklađenost odnosno koherentnost s drugim usporedivim statističkim područjima i 6) asimetrije (unutar europodručja i bilateralne). Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izmjena Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike

Upravno vijeće donijelo je 5. svibnja 2022. Smjernicu ESB/2022/23 o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike. Izmjenom su u područje primjene smjernice uključeni statistički podatci o subjektima posebne namjene zbog njihove povećane važnosti u vanjskoj statistici tijekom posljednjih godina.

Nadzor banaka ESB‑a

Usklađenost sa smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o suradnji na području sprječavanja pranja novca

Upravno vijeće 20. travnja 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako će se postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire do 1. lipnja 2022. uskladiti s EBA‑inim Smjernicama o suradnji i razmjeni informacija među bonitetnim nadzornim tijelima, nadzornim tijelima za SPNFT i financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s Direktivom 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije