European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2022

20 mai 2022

Comunicare externă

Reînnoirea liniei repo cu Banca Națională a României

La data de 27 aprilie 2022, BCE a anunțat reînnoirea, până la 15 ianuarie 2023, a liniei repo dintre BCE și Banca Națională a României. Scopul acestui aranjament, care urmează liniei repo încheiate în 2020 și expirate la 31 martie 2022, este de a veni în întâmpinarea incertitudinilor sporite și a riscurilor de propagare regională ca urmare a războiului din Ucraina. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Ședință ad-hoc cu guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei

La data de 4 mai 2022, BCE a emis un comunicat de presă în urma unei ședințe ad-hoc a Consiliului general al BCE, la care a participat, în calitate de invitat special, dl Kyrylo Shevchenko, guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei. În timpul ședinței, participanții au discutat despre impactul economic al războiului din Ucraina. BCE, Eurosistemul și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) sprijină unanim poporul ucrainean.

Operațiuni de piață

Modificări aduse orientărilor BCE privind punerea în aplicare a politicii monetare

La data de 2 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat: (i) Orientarea BCE/2022/17 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (Orientarea privind documentația generală); (ii) Orientarea BCE/2022/18 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului; și (iii) Orientarea BCE/2022/19 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului. Orientările modificate reprezintă primul pas în direcția eliminării treptate a măsurilor pandemice de relaxare privind garanțiile, introduse în aprilie 2020, clarifică în continuare criteriile de eligibilitate a obligațiunilor legate de sustenabilitate și a titlurilor garantate cu active și adaptează cadrul de garantare al Eurosistemului în conformitate cu Directiva privind obligațiunile garantate. Toate actele juridice sunt disponibile pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2022

La data de 18 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a organizat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de stabilitatea financiară a zonei euro, pe baza ediției din mai 2022 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Ediția actuală a fost elaborată în contextul invaziei Ucrainei și al creșterii asociate a prețurilor produselor energetice, a incertitudinilor economice și a volatilității pe piețele financiare. Raportul evaluează implicațiile din perspectiva stabilității financiare ale acestor evoluții asupra piețelor financiare, sustenabilității datoriei, rezilienței băncilor, sectorului financiar nebancar și politicilor macroprudențiale și formulează considerații legate de politici atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. De asemenea, acesta include două articole speciale: primul se axează pe progresele recente în monitorizarea riscurilor la adresa stabilității financiare generate de schimbările climatice, iar cel de-al doilea analizează riscurile asociate criptoactivelor. Publicarea raportului pe website-ul BCE este prevăzută pentru data de 25 mai 2022.

Infrastructura pieței și plăți

Modificarea Orientării privind TARGET2

La data de 22 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2022/20 de modificare a Orientării 2013/47/UE privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2). Noua orientare amână cu trei săptămâni aplicarea modificărilor introduse de Orientarea BCE/2021/30 cu privire la contractele încheiate cu furnizorii de servicii de rețea TARGET2-Securities (T2S) ca urmare a implementării proiectului de consolidare T2-T2S.

Decizia BCE privind identificarea CORE(FR) ca sistem de plăți de importanță sistemică (systemically important payment systems – SIPS)

La data de 22 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/21 privind identificarea CORE(FR) ca sistem de plăți de importanță sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică și de abrogare a Deciziei BCE/2014/37. Noua decizie a fost elaborată pentru a reflecta modificarea temeiului juridic aflat la baza identificării CORE(FR) ca SIPS.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la introducerea euro în Republica Croația

La data de 14 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/15, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Croația.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește competențele de supraveghere, sancțiunile, sucursalele din țări terțe, riscurile de mediu, sociale și de guvernanță

La data de 27 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/16, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la interzicerea finanțării întreprinderilor care produc mine antipersonal, muniții cu dispersie și submuniții

La data de 28 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/17 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la strategia de cesionare, structura de guvernanță și drepturile speciale ale Fondului elen pentru stabilitate financiară

La data de 11 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/18, la solicitarea ministrului finanțelor din Grecia.

Guvernanță corporativă

Calendarele ședințelor Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general al BCE pentru anul 2023

La data de 2 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul ședințelor sale pentru 2023. Consiliul general a aprobat, de asemenea, calendarul ședințelor sale pentru anul respectiv. Ambele calendare vor fi disponibile în curând pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Banco de Portugal

La data de 17 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2022/24 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de Portugal.

Statistică

Raportul 2021 privind calitatea statisticilor naționale și ale zonei euro referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională

La data de 26 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea inclusă în Raportul 2021 privind calitatea statisticilor naționale și ale zonei euro referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională și a autorizat publicarea sa. Acest raport bienal oferă o analiză privind calitatea produselor statistice în ceea ce privește elementele legate de: (i) soliditatea metodologică; (ii) promptitudine; (iii) fiabilitate și stabilitate; (iv) consecvența internă; (v) consecvența externă/coerența cu alte domenii statistice comparabile; și (vi) asimetrii (în interiorul zonei euro și bilaterale). Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Modificarea Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe

La data de 5 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2022/23 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe. Scopul modificării a fost acela de a include informații statistice privind entitățile cu scop special în sfera de aplicare a orientării ca urmare a relevanței sporite a acestora în statisticile externe în ultimii ani.

Supravegherea bancară a BCE

Respectarea Ghidului Autorității bancare europene (ABE) privind cooperarea în materie de combatere a spălării banilor

La data de 20 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la faptul că, în ceea ce privește instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să se conformeze, până la 1 iunie 2022, Ghidului ABE privind cooperarea și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și unitățile de informații financiare în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media