European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. május

2022. május 20.

Külső tájékoztatás

A repokeret megújítása a Banca Naţională a Românieivel

Az EKB 2022. április 27-én bejelentette, hogy 2023. január 15-ig megújítja az EKB és a Banca Naţională a României közötti repokeret-megállapodást. A 2020-ban létrehozott, 2022. március 31-én lejárt repokeret helyébe lépő megállapodás célja az ukrajnai háború miatti fokozott bizonytalanság és regionális átgyűrűzési kockázatok kezelése. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Soron kívüli találkozó az Ukrán Nemzeti Bank elnökével

Az EKB 2022. május 4-én sajtóközleményt adott ki az EKB Általános Tanácsának ad hoc ülése után, amelyen különleges vendégként részt vett Kirill Sevcsenko, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke. A résztvevők a találkozón megvitatták az Ukrajnában zajló háború gazdasági hatásait. Az EKB, az eurorendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) egységesen kiáll az ukrajnaiak támogatása mellett.

Piaci műveletek

Az EKB monetáris politikájának végrehajtásával kapcsolatos iránymutatások módosításai

A Kormányzótanács 2022. május 2-án elfogadta a következő iránymutatásokat: (i) az EKB/2022/17 iránymutatást, amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatást módosítja (általános dokumentációs iránymutatás); (ii) az EKB/2022/18 iránymutatást, amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatást módosítja; valamint (iii) az EKB/2022/19 iránymutatást, amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatást módosítja. A 2020 áprilisában bevezetett pandémiás fedezetkönnyítő intézkedések fokozatos megszüntetésének első lépcsőjét jelentő, módosított iránymutatások pontosítják a fenntarthatósághoz kapcsolt kötvények és eszközalapú értékpapírok elfogadhatósági feltételeit, valamint átalakítják az eurorendszer fedezeti rendszerét a fedezett kötvényekről szóló irányelv fényében. A jogi aktusok a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt megtekinthetők az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika, pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2022. május

A Kormányzótanács 2022. május 18-án a Pénzügyi stabilitási jelentés 2022. májusi kiadásából kiindulva eszmecserét folytatott az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáiról, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. A legújabb kiadás az ukrajnai invázió, továbbá az energiaárak, a gazdasági bizonytalanság és a pénzügyi piaci volatilitás ezzel kapcsolatos növekedése nyomán készült. A jelentésben felmérjük az említett folyamatoknak a pénzügyi piacokat, az adósságfenntarthatóságot, a banki rezilienciát, a nem banki pénzügyi szektort és a makroprudenciális politikát érintő pénzügyi stabilitási vonatkozásait, valamint szakpolitikai megfontolásokat fogalmazunk meg rövid és középtávra egyaránt. A jelentés két külön cikket is tartalmaz: az első központi témája az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi stabilitási kockázatok figyelemmel kísérése terén elért közelmúltbeli előrelépés, míg a második a kriptoeszközök miatt felmerülő kockázatokat tárja fel. A jelentés előreláthatólag 2022. május 25-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2 iránymutatás módosítása

A Kormányzótanács 2022. április 22-én elfogadta az EKB/2022/20 iránymutatást a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló 2013/47/EU iránymutatás módosításáról. Az új iránymutatás a TARGET2-Securities (T2S) telekommunikációs szolgáltatókkal kötött szerződések tekintetében három héttel elhalasztja az EKB/2021/30 iránymutatás által bevezetett módosítások alkalmazását a T2-T2S konszolidációs projekt végrehajtása miatt.

Az EKB határozata a CORE(FR) rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerként (SIPS) való azonosításáról

A Kormányzótanács 2022. április 22-én elfogadta az EKB/2022/21 határozatot a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU (EKB/2014/28) rendelet értelmében a CORE(FR) rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerként (SIPS) történő azonosításáról és az EKB/2014/37 határozat hatályon kívül helyezéséről. Az új határozat a CORE(FR) SIPS rendszerként való azonosítása hátterében álló jogalap változását tükrözi.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény az euro Horvát Köztársaságban történő bevezetéséről

A Kormányzótanács 2022. április 14-én elfogadta a CON/2022/15 véleményt, amelyet a Horvát Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a 2013/36/EU irányelvnek a felügyeleti hatáskörök, a szankciók, a harmadik országbeli fióktelepek, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2022. április 27-én elfogadta a CON/2022/16 véleményt, amelyet az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a gyalogsági aknákat, kazettás lőszereket és altölteteket gyártó vállalatok finanszírozásának tilalmáról

A Kormányzótanács 2022. április 28-án elfogadta a CON/2022/17 véleményt, amelyet saját kezdeményezésből adott ki.

EKB-vélemény a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap tőkekivonási stratégiájáról, irányítási struktúrájáról és különleges jogairól

A Kormányzótanács 2022. május 11-én elfogadta a CON/2022/18 véleményt, amelyet a görög pénzügyminiszter megkeresésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2023. évi ülésezési rendjei

A Kormányzótanács 2022. május 2-án elfogadta a 2023. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Az Általános Tanács szintén jóváhagyta a 2023. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Mindkét ülésnaptár hamarosan megtekinthető az EKB honlapján.

Az EKB ajánlása a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2022. május 17-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2022/24 ajánlást a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról.

Statisztika

2021. évi minőségi jelentés az euroövezeti és országos fizetési mérlegekre és nemzetközi befektetési pozíciókra vonatkozó statisztikákról

A Kormányzótanács 2022. április 26-án jóváhagyta az euroövezeti és országos fizetési mérlegek és nemzetközi befektetési pozíciók statisztikáiról szóló, 2021. évi minőségi jelentésben foglalt értékelést, és engedélyezte annak közzétételét. A kétévente elkészített jelentés a következő tényezőkre kiterjedő minőségi elemzést nyújt a statisztikai adatokról: (i) módszertani megalapozottság; (ii) időszerűség; (iii) megbízhatóság és stabilitás; (iv) belső következetesség; (v) külső összhang/koherencia más, összehasonlítható statisztikai területekkel; (vi) aszimmetriák (euroövezeten belüli és kétoldalú aszimmetriák). A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosítása

Az EKB Kormányzótanácsa 2022. május 5-én elfogadta az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatást módosító EKB/2022/23 iránymutatást. A módosítás célja, hogy a különleges célú gazdasági egységekre vonatkozó statisztikai információkat is az iránymutatás hatálya alá vonja, mivel az elmúlt években ezek az entitások fokozott jelentőségre tettek szert a külső statisztikákban.

Az EKB bankfelügyelete

Az Európai Bankhatóság (EBH) pénzmosás elleni együttműködésről szóló iránymutatásának tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2022. április 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében az EKB 2022. június 1-jéig meg kíván felelni a 2013/36/EU irányelv szerinti, a prudenciális felügyeleti hatóságok, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok és a pénzügyi információs egységek közötti együttműködéshez és információcseréhez kiadott EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2021/15).

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok