Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

prosinac 2021.

17. prosinca 2021.

Tržišne operacije

Povećanje dopuštene vrijednosti pozajmljivanja vrijednosnih papira uz gotovinski kolateral

U vezi s programom kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) i hitnim programom kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće odlučilo je 15. studenoga 2021. da će povećati dopuštenu vrijednost pozajmljivanja vrijednosnih papira uz gotovinski kolateral na 150 mlrd. EUR, što je dvostruko više od 75 mlrd. EUR, odnosno dopuštene vrijednosti od ožujka 2018. Do te je izmjene, među ostalim, došlo zbog rasta stanja imovine kupljene u sklopu programa APP i PEPP. U skladu s tim posuvremenjene su povezane informacije na mrežnim stranicama ESB‑a o pozajmljivanju vrijednosnih papira.

Godišnji pregled popisa prihvatljivih neuređenih tržišta i popisa priznatih agencija u okviru Eurosustava za kolateral

Nakon godišnjeg pregleda tih popisa Upravno vijeće odlučilo je 9. prosinca 2021. da neće mijenjati popis prihvatljivih neuređenih tržišta te da će na popis priznatih agencija dodati četiri agencije (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat i Instituto Catalán De Finanzas (ICF)), koje su prihvatljive za kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. Oba popisa mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Nadzorni okvir Eurosustava za elektroničke platne instrumente, sheme i aranžmane

Upravno vijeće odobrilo je 15. studenoga 2021. nadzorni okvir Eurosustava za elektroničke platne instrumente, sheme i aranžmane (okvir PISA) i njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB‑a. Eurosustav okvirom PISA zamjenjuje svoj trenutačni nadzorni pristup i standarde nadzora za platne instrumente, uključujući sve povezane nadzorne okvire za kartice, izravna terećenja i kreditne transfere, te ciljeve povezane sa sigurnošću e‑novca. Poduzeća koja Eurosustav već nadzire trebaju se uskladiti s načelima novog okvira do 15. studenoga 2022. Za druge je predviđeno jednogodišnje razdoblje odgode od obavijesti o budućem nadzoru u skladu s okvirom PISA. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o izvještajnim zahtjevima za prekograničnu trgovinu uslugama u Austriji

Upravno vijeće donijelo je 10. studenoga 2021. na zahtjev središnje banke Oesterreichische Nationalbank Mišljenje CON/2021/31.

Mišljenje ESB‑a o obvezi primanja gotovinskih plaćanja u Danskoj

Upravno vijeće donijelo je 12. studenoga 2021. na zahtjev danskog tijela za financijski nadzor Mišljenje CON/2021/32.

Mišljenje ESB‑a o nadzoru platnih sustava i sustava za namiru vrijednosnih papira u Litvi

Upravno vijeće donijelo je 15. studenoga 2021. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas Mišljenje CON/2021/33.

Mišljenje ESB‑a o novim i proširenim zadaćama Banco de España u vezi s pokrivenim obveznicama i jedinstvenim područjem plaćanja u eurima

Upravno vijeće donijelo je 16. studenoga 2021. na zahtjev španjolskog Ministarstva gospodarstva i digitalne transformacije Mišljenje CON/2021/34.

Mišljenje ESB‑a o određivanju Central Bank of Cyprus kao agencije za planiranje aktivnosti u izvanrednim situacijama.

Upravno vijeće donijelo je 22. studenoga 2021. na zahtjev ministra obrane Republike Cipar Mišljenje CON/2021/35.

Mišljenje ESB‑a o izmjeni ugovora o kreditu u švicarskim francima u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 26. studenoga 2021. na zahtjev parlamenta Republike Slovenije Mišljenje CON/2021/36.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe za proširenje zahtjeva u vezi sljedivosti na prijenose kriptoimovine

Upravno vijeće donijelo je 30. studenoga 2021. na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije Mišljenje CON/2021/37.

Upravljanje ESB‑om

Izmjene etičkih smjernica Eurosustava i SSM‑a

Upravno vijeće donijelo je 2. studenoga 2021. Smjernicu ESB/2021/49 o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava (preinaka) i, na prijedlog Nadzornog odbora, Smjernicu ESB/2021/50 o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma (preinaka). Upravno vijeće prvi je put donijelo etičke smjernice Eurosustava i SSM‑a 2015. godine kako bi se utvrdili zajednički minimalni etički standardi koje su središnje banke europodručja i nacionalna nadležna tijela trebali provesti svojim internim aktima. Etičke smjernice Eurosustava i SSM‑a trebalo je promijeniti jer se standardi integriteta i dobrog upravljanja mijenjaju i javni nadzor jača. Izmjenama se etički okviri usklađuju s najboljom praksom kako bi i dalje bili u skladu s najsuvremenijim standardima. Radna skupina službenika za etička pitanja i usklađenost s propisima radila je na izmjenama tijekom protekle godine u sklopu redovitog preispitivanja u kojem su sudjelovale sve središnje banke europodručja i nacionalna nadležna tijela. Izmjene se uglavnom odnose na odredbe o privatnim financijskim transakcijama, koje su sada konkretnije i relevantnije, a usklađenost s tim odredbama i njihova provedba pojednostavljene su. Nadalje, odredbe koje se odnose na razdoblja prije i poslije radnog odnosa pojačane su radi djelotvornijeg rješavanja pitanja sukoba interesa.

Stvaranje Konferencije za etička pitanja i usklađenost s propisima

Upravno vijeće odlučilo je 2. studenoga 2021. pretvoriti radnu skupinu službenika za etička pitanja i usklađenost s propisima u Konferenciju za etička pitanja i usklađenost s propisima (engl. Ethics and Compliance Conference, ECC). Konferencija će u prvom redu podupirati i savjetovati sve institucije članice u vezi s dosljednom provedbom i redovitim preispitivanjem etičkih smjernica Eurosustava i SSM‑a, kao što je to prethodno činila radna skupina. Upravno vijeće smatralo je izmjenu primjerenom zbog trajne naravi skupine, činjenice da obuhvaća cjelokupni Eurosustav/SSM te, općenito, zbog sve veće važnosti etičkih pitanja i pitanja usklađenosti s propisima. U svom redovitom sastavu ECC se sastoji od glavnih službenika za etička pitanja i usklađenost s propisima središnjih banaka Eurosustava i nacionalnih nadležnih tijela država članica EU‑a koje sudjeluju u SSM‑u. Središnje banke država EU‑a izvan europodručja i nacionalna nadležna tijela država EU‑a koje ne sudjeluju u SSM‑u mogu se, po potrebi, pozvati da sudjeluju u radu ECC‑a radi integracije sustava i promicanja visokih standarda profesionalne etike i integriteta izvan Eurosustava i SSM‑a.

Izmjene pravnih akata povezanih s okvirom Eurosustava za računovodstvo i financijsko izvještavanje

Upravno vijeće donijelo je 11. studenoga 2021. izmjene pravnih akata povezanih s okvirom Eurosustava za računovodstvo i financijsko izvještavanje, odnosno Smjernicu ESB/2021/51 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/2249 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka i Odluku ESB/2021/52 o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke. Riječ je o tehničkim izmjenama. Ti će se pravni akti primjenjivati od 31. prosinca 2021.

Novi član Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 30. studenoga 2021. Petera E. Storgaarda, koji je odgovoran za financijsku stabilnost i platne sustave u središnjoj banci Danmarks Nationalbank, za člana Odbora za tržišnu infrastrukturu iz nacionalnih središnjih banaka izvan Eurosustava do 31. svibnja 2022. Storgaard mijenja Karstena Biltofta, koji je napustio Danmarks Nationalbank.

Nova predsjednica Odbora za financijsku stabilnost

Upravno vijeće imenovalo je 1. prosinca 2021. direktoricu glavne uprave ESB‑a Makrobonitetna politika i financijska stabilnost Corneliju Holthausen za predsjednicu Odbora za financijsku stabilnost. Njezino imenovanje stupa na snagu odmah i trajat će do 31. prosinca 2022. jer će tada završiti i mandati drugih predsjednika odbora Eurosustava/ESSB‑a koji su imenovani ili ponovno imenovani u prosincu 2019.

Članovi Odbora ESB‑a za reviziju i Odbora ESB‑a za etiku

Upravno vijeće produljilo je 15. prosinca 2021. mandate predsjednika Odbora ESB‑a za reviziju Yannisa Stournarasa i člana Odbora ESB‑a za etiku Erkkija Liikanena. Obojici je to drugi mandat. Osim toga, Upravno vijeće imenovalo je Klaasa Knota članom Upravnog vijeća u Odboru ESB‑a za reviziju i Jensa Weidmanna vanjskim članom Odbora ESB‑a za reviziju. Svi su imenovani na trogodišnje mandate.

Imenovanje predstavnice ESB‑a u Nadzornom odboru

Upravno vijeće imenovalo je 15. prosinca 2021. Anneli Tuominen predstavnicom ESB‑a u Nadzornom odboru na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti. Ona će preuzeti dužnost od Penttija Hakkarainena, čjii mandat završava 31. siječnja 2022. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Statistika

Razvoj događaja u vezi s okvirom za integrirano izvještavanje

Upravno vijeće odobrilo je 7. prosinca 2021. objavu prvih rezultata procjene troškova i koristi u vezi s okvirom za integrirano izvještavanje (engl. Integrated Reporting Framework, IReF) i povezanih dokumenata te je odlučilo pokrenuti fazu oblikovanja u tom projektu. Usklađeni sustav statističkog izvještavanja koji se temelji na digitalizaciji i najboljoj praksi trebao bi bankama olakšati dostavljanje statističkih podataka Europskom sustavu središnjih banaka (ESSB) i smanjiti teret izvještavanja. Osim toga, sustavom će se olakšati analiza i usporedbe odgovarajućih podataka koje provode oblikovatelji politika. IReF‑om će se postići zajedničko razumijevanje statističkih naziva i standardizirati informacije koje su banke dužne dostavljati svojim središnjim bankama. Riječ je o doprinosu ESSB‑a aktivnostima europskih institucija u cilju integracije statističkog, bonitetnog i sanacijskog izvještavanja. Države članice EU‑a izvan europodručja mogu svojim nacionalnim zakonodavstvom, u cijelosti ili djelomično, provesti IReF. Ako Upravno vijeće donese uredbu o IReF‑u u 2024., očekuje se da će se okvir primjenjivati od 2027. Takvim se vremenskim rasporedom izvještajnim jedinicama i Eurosustavu daje dovoljno vremena za pripremu pravnog i tehničkog okvira. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Međunarodna i europska suradnja

Odgovor Eurosustava na komunikaciju Europske komisije »Gospodarstvo EU-a nakon pandemije bolesti COVID‑19: implikacije za gospodarsko upravljanje«

Upravno vijeće raspravljalo je o komunikaciji Europske komisije od 19. listopada 2021. »Gospodarstvo EU‑a nakon pandemije bolesti COVID‑19: implikacije za gospodarsko upravljanje«, s naglaskom na reformi Pakta o stabilnosti i rastu. Upravno vijeće odobrilo je 1. prosinca 2021. odgovor Eurosustava i njegovu objavu. Odgovor se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Usklađenost sa Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o praćenju pragova i drugim proceduralnim aspektima pri osnivanju posredničkih matičnih društava u EU‑u

Upravno vijeće 11. studenoga 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se EBA‑u obavijesti kako će postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o praćenju pragova i drugim proceduralnim aspektima pri osnivanju posredničkih matičnih društava u EU‑u na temelju članka 21.b Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08) kada se dovrše potrebni interni proceduralni koraci za provedbu u ESB‑u. ESB trenutačno sastavlja priručnik u kojem će biti opisane odgovarajuće politike i postupci za zajedničke nadzorne timove.

Izvješće o nadzornoj provjeri pristupa banaka upravljanju klimatskim i okolišnim rizicima

Upravno vijeće 17. studenoga 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće o upravljanju klimatskim i okolišnim rizicima u bankarskom sektoru. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Nadzorni prioriteti za razdoblje od 2022. do 2024.

Upravno vijeće 19. studenoga 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave rezultati postupka utvrđivanja rizika i prioriteta u 2021. i nadzorni prioriteti europskog nadzora banaka za razdoblje od 2022. do 2024. Povezana publikacija može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Izmijenjeni vodič i novi upitnik za procjene sposobnosti i primjerenosti

Upravno vijeće 6. prosinca 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave izmijenjeni vodič i novi upitnik za procjene sposobnosti i primjerenosti, s izmjenama koje su unesene poslije savjetovanja s javnošću. Povezane informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA‑inim smjernicama o dobrim politikama primitaka i internom upravljanju

Upravno vijeće 8. prosinca 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se EBA‑u obavijesti kako će postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim smjernicama o dobrim politikama primitaka (EBA/GL/2021/04) i internom upravljanju (EBA/GL/2021/05). Riječ je o smjernicama koje su izmijenjene u skladu s izmjenama Direktive 2013/36/EU (CRD V). Primjenjivat će se od 31. prosinca 2021.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije