Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. december

2021. december 17.

Piaci műveletek

Az értékpapír-kölcsönzés készpénzfedezeti határértékének növelése

A Kormányzótanács 2021. november 15-i döntésével 150 milliárd euróra emelte az eszközvásárlási program (APP) és pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) készpénzfedezettel szembeni értékpapír-kölcsönzési határértékét, megduplázva ezzel a 2018 márciusa óta érvényben lévő 75 milliárd eurós korlátot. A módosítás hátterében többek között az APP és a PEPP keretében vásárolt eszközök állományának fokozatos növekedése áll. A kapcsolódó információk ennek megfelelően módosulnak az EKB honlapjának értékpapír-kölcsönzésről szóló oldalain.

Az eurorendszer fedezeti keretrendszerében elfogadható szabályozatlan piacok és elismert ügynökségek jegyzékeinek éves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2021. december 9-én úgy határozott, hogy az említett jegyzékek éves felülvizsgálatának eredményeként változatlanul hagyja az elfogadható szabályozatlan piacok jegyzékét, ugyanakkor négy ügynökséget (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat és Instituto Catalán De Finanzas (ICF)) felvesz az elismert ügynökségek jegyzékébe. A felsorolt ügynökségek így elfogadhatóvá válnak az állami szektort érintő vásárlási programban. Mindkét jegyzék az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az eurorendszer elektronikus fizetési instrumentumokra, rendszerekre és megállapodásokra vonatkozó felvigyázási keretrendszere

A Kormányzótanács 2021. november 15-én jóváhagyta az eurorendszer elektronikus fizetési eszközökre, modellekre és megállapodásokra vonatkozó felvigyázási keretrendszerét (PISA-keretrendszer), és engedélyezte az EKB honlapján való közzétételét. A PISA-keretrendszer felváltja a fizetési instrumentumokra és fizetési rendszerekre vonatkozó jelenlegi felvigyázói megközelítést és normákat, így például a kapcsolódó kártya-, beszedési megbízás- és átutalásfelvigyázási kereteket, valamint az e-pénzre vonatkozó biztonsági célokat. A már eleve az eurorendszer felvigyázása alatt álló vállalatokkal szemben elvárás, hogy 2022. november 15-ig betartsák az új keretrendszer alapelveit. A többi vállalat egyéves türelmi időt kap attól számítva, hogy értesítést kapnak a PISA-keretrendszer alatti felvigyázási státuszról. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a határon átnyúló szolgáltatási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatási követelményekről Ausztriában

A Kormányzótanács 2021. november 10-én elfogadta a CON/2021/31 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a készpénzfizetés elfogadására vonatkozó kötelezettségről Dániában

A Kormányzótanács 2021. november 12-én elfogadta a CON/2021/32 véleményt, amelyet a dán pénzügyi felügyelet felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásáról Litvániában

A Kormányzótanács 2021. november 15-én elfogadta a CON/2021/33 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Banco de España fedezett kötvényekkel és az egységes eurofizetési térséggel kapcsolatos új és kibővített feladatairól

A Kormányzótanács 2021. november 16-án elfogadta a CON/2021/34 véleményt, amelyet a gazdasági ügyekért és digitális átalakulásért felelős spanyol minisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Central Bank of Cyprus vészhelyzeti polgári tervezési ügynökségként történő kijelöléséről

A Kormányzótanács 2021. november 22-én elfogadta a CON/2021/35 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság honvédelmi miniszterének felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a svájcifrank-hitelek módosításáról Szlovéniában

A Kormányzótanács 2021. november 26-án elfogadta a CON/2021/36 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság nemzetgyűlésének felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a nyomonkövethetőségi követelményeknek a kriptoeszköz-átutalásokra történő kiterjesztéséről szóló rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2021. november 30-án elfogadta a CON/2021/37 véleményt, amelyet az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer és az SSM etikai iránymutatásainak átdolgozása

A Kormányzótanács 2021. november 2-án elfogadta az eurorendszer etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról szóló (átdolgozott) EKB/2021/49 iránymutatást, valamint a Felügyeleti Testület javaslata alapján az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról szóló (átdolgozott) EKB/2021/50 iránymutatást. Az eurorendszer és az SSM etikai iránymutatásait eredetileg 2015-ben fogadta el a Kormányzótanács azzal a céllal, hogy olyan közös etikai minimumnormákat alakítson ki, amelyeket az euroövezeti központi bankok és az illetékes nemzeti hatóságok belső szabályaikban alkalmazni tudnak. Az eurorendszer és az SSM etikai iránymutatásainak átdolgozására a feddhetetlenségi és helyes szervezetirányítási normák dinamikus jellege, valamint a nyilvánosság fokozott figyelme miatt volt szükség; a módosítások célja pedig az volt, hogy bekerüljön a bevált gyakorlat az etikai keretrendszerekbe, és ezáltal továbbra is tükrözzék a legújabb normákat. Az etikai és jogkövetési tisztviselők munkacsoportja a múlt év folyamán az euroövezeti központi bankok és az illetékes nemzeti hatóságok közreműködésével zajló, rendszeres felülvizsgálat részeként hajtotta végre az átdolgozást. A módosítások főként a magánjellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkozó rendelkezéseket érintik, amelyek konkrétabb és lényegretörőbb formát kaptak, ugyanakkor egyszerűsödött a végrehajtásuk és betartásuk. Ezenfelül az összeférhetetlenség eredményesebb kezelése érdekében szigorodtak a foglalkoztatást megelőző és a munkaviszony megszűnése utáni időszakra vonatkozó rendelkezések.

Etikai és jogkövetési konferencia létrehozása

A Kormányzótanács 2021. november 2-án úgy határozott, hogy az etikai és jogkövetési tisztviselők munkacsoportját etikai és jogkövetési konferenciává alakítja át. A csoport fő feladata ezután is az lesz, hogy támogatást és tanácsadást nyújtson a tagintézményeknek az eurorendszer és az SSM etikai iránymutatásainak egységes végrehajtásához és rendszeres felülvizsgálatához. A Kormányzótanács szerint a változtatás jobban tükrözi, hogy a csoport állandó, a teljes eurorendszert, illetve SSM-et átfogja, továbbá általánosabban azt, hogy egyre fontosabbá válnak az etikai és jogkövetési ügyek. Az etikai és jogkövetési konferencia rendes összetételben az eurorendszer központi bankjainak és az SSM-ben részt vevő EU-tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak (INH) etikai és megfelelés-ellenőrzési vezetőiből áll. Az eurorendszeren kívüli európai uniós központi bankok és az SSM-ben részt nem vevő uniós tagállamok INH-i adott esetben meghívást kaphatnak a konferencia munkájában való részvételre, hogy közreműködésük révén az eurorendszeren és az SSM-en túl is integrálja és előmozdítsa a rendszer a magas színvonalú szakmai etikai és feddhetetlenségi normákat.

Az eurorendszer számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszeréhez kapcsolódó jogi aktusok módosításai

A Kormányzótanács 2021. november 11-én elfogadta az eurorendszer számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszeréhez kapcsolódó jogi aktusok következő módosításait: az EKB/2021/51 iránymutatást a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló (EU) 2016/2249 iránymutatás módosításáról, valamint az EKB/2021/52 határozatot az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról. A bevezetett változtatások technikai jellegűek. A jogi aktusok 2021. december 31-ével lépnek hatályba.

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2021. november 30-án Peter E. Storgaardot, a Danmarks Nationalbank pénzügyi stabilitási és fizetési rendszerekért felelős vezetőjét kinevezte a Piaci Infrastruktúra Testület eurorendszeren kívüli NKB-tagjává. Megbízatása 2022. május 31-én ér véget. Peter E. Storgaard Karsten Biltoft helyét veszi át, aki távozott a Danmarks Nationalbanktól.

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság új elnöke

A Kormányzótanács 2021. december 1-jén azonnali hatállyal Cornelia Holthausen makroprudenciális politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős főigazgatót nevezte ki a Pénzügyi Stabilitási Bizottság elnökévé. A megbízatás 2022. december 31-ig szól, hogy egybeessen az eurorendszer/KBER 2019 decemberében kinevezett vagy tisztségében megerősített összes többi bizottsági elnöke megbízatásával.

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának és Etikai Bizottságának tagsága

A Kormányzótanács 2021. december 15-én meghosszabbította az EKB Számvizsgáló Bizottságában Yannis Stournaras (elnök) és az EKB Etikai Bizottságában Erkki Liikanen mandátumait második hivatali időtartamra. Kinevezte továbbá Klaas Knotot az EKB Etikai Bizottságának kormányzótanácsi tagjává és Jens Weidmannt az EKB Számvizsgáló Bizottságának külső tagjává. A kinevezések hároméves hivatali időre szólnak.

EKB-képviselő kinevezése a Felügyeleti Testületbe

A Kormányzótanács 2021. december 15-én kinevezte Anneli Tuominent mint EKB-képviselőt a Felügyeleti Testületbe nem megújítható ötéves időtartamra; Pentti Hakkarainen helyét veszi át, akinek a megbízatása 2022. január 31-ével lejár. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Statisztika

Az integrált adatszolgáltatási keretrendszerrel kapcsolatos folyamatok

A Kormányzótanács 2021. december 7-én jóváhagyta az integrált adatszolgáltatási keretrendszer (IReF) költség-haszon felméréséből származó első eredmények és a kapcsolódó dokumentumok közzétételét, és úgy döntött, hogy elindítja a program tervezési szakaszát. Az összehangolt statisztikai adatszolgáltatási rendszer célja, hogy a digitalizálás és a legkorszerűbb adat-előállítási gyakorlat előnyeit kihasználva megkönnyítse a bankoknak a statisztikai adatok szolgáltatását a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) részére, így mérsékelje az adatszolgáltatási terheiket. A rendszer szintén megkönnyíti a releváns adatok elemzését és összehasonlítását a döntéshozók számára. Az IReF gondoskodni fog a statisztikai szakkifejezések egységes értelmezéséről, továbbá standardizálja, milyen információkat kell szolgáltatniuk a bankoknak a megfelelő központi bankok részére. Ezzel járul hozzá a KBER a statisztikai, prudenciális és szanálási adatszolgáltatás egységesítésére irányuló európai intézményi munkához. Az euroövezeten kívüli európai uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy nemzeti jogszabály keretében – teljesen vagy részben – alkalmazzák az IReF-adatszolgáltatást. Attól függően, hogy a Kormányzótanács 2024-ben elfogadja-e az IReF-rendeletet, a keretrendszer várhatóan 2027-ben lép működésbe. Ez elegendő átfutási időt hagy az adatszolgáltatóknak és az eurorendszernek, hogy előkészítsék a szükséges jogi és technikai kereteket. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az eurorendszer válasza „Az EU gazdasága a Covid19 után: a gazdaságirányítást érintő következmények” című európai bizottsági közleményre

A Kormányzótanács megvitatta az Európai Bizottság 2021. október 19-i, az EU gazdaságirányítására a Covid19 után ható következményekről szóló közleményét, kiemelt figyelmet fordítva a Stabilitási és Növekedési Paktum reformjára. A Kormányzótanács 2021. december 1-jén jóváhagyta az eurorendszer válaszát, és engedélyezte annak publikálását. A dokumentum az EKB honlapján megtekinthető.

Az EKB bankfelügyelete

A közbenső EU-szintű anyavállalatok létrehozására vonatkozó küszöbérték és egyéb eljárási szempontok nyomon követéséről szóló európai bankhatósági (EBH-) iránymutatások tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2021. november 11-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében meg fog felelni a közbenső EU-szintű anyavállalatok 2013/36/EU irányelv 21b. cikke értelmében történő létrehozására vonatkozó küszöbérték és egyéb eljárási szempontok nyomon követéséről szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2021/08), amikor befejeződik a szükséges belső eljárási lépéseknek az EKB keretrendszerén belüli végrehajtása. Az EKB jelenleg kézikönyvet dolgoz ki, amely bemutatja a kapcsolódó szakpolitikákat és eljárásokat a közös felügyeleti csoportoknak.

Jelentés az éghajlati és környezeti kockázatok kezelésére alkalmazott banki megközelítések felügyeleti felülvizsgálatáról

A Kormányzótanács 2021. november 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jelentést tegyen közzé az éghajlati és környezeti kockázatok banki ágazati kezelésének állapotáról. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A 2022–2024-es időszak felügyeleti prioritásai

A Kormányzótanács 2021. november 19-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza a 2021. évi kockázat- és prioritásvizsgálat eredményét, valamint az európai bankfelügyeletnek a 2022–2024-es időszakra szóló felügyeleti prioritásait. A kapcsolódó dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Átdolgozott útmutató és új kérdőív az alkalmassági vizsgálatokhoz

A Kormányzótanács 2021. december 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálatokra vonatkozó átdolgozott útmutatót és új kérdőívet, amelyek módosítására egy közelmúltbeli nyilvános konzultáció nyomán került sor. A kapcsolódó információk az EKB bankfelügyeleti honlapján találhatók.

A megbízható javadalmazási szabályokról és a belső irányításról szóló EBH-iránymutatások tiszteletben tartása

A Kormányzótanács 2021. december 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a megbízható javadalmazási szabályokról (EBA/GL/2021/04) és a belső irányításról szóló (EBA/GL/2021/05) EBH-iránymutatásoknak. Mindkettő a korábbi vonatkozó EBH-iránymutatásoknak a 2013/36/EU irányelv (CRD–V) által bevezetett módosítások figyelembevételével aktualizált változata, amely 2021. december 31-től hatályos.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok