Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

ožujak 2021.

26. ožujka 2021.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB‑a za 2020.

Upravno vijeće donijelo je 24. ožujka 2021. Godišnje izvješće ESB‑a za 2020., koje će biti predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno 14. travnja 2021. na mrežnim stranicama ESB‑a na 22 službena jezika Europske unije.

Monetarna politika

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB‑u dodjeljuje zadaća praćenja usklađenosti središnjih banaka EU‑a sa zabranama iz članaka 123. i 124. UFEU‑a te povezanih uredbi, Upravno vijeće odobrilo je 24. ožujka 2021. izvješće o usklađenosti za 2020. godinu. Dodatne informacije o tome moći će se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB‑a za 2020. godinu, koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a 14. travnja 2021.

Tržišne operacije

Pojašnjenje kriterija prihvatljivosti kolaterala koji se primjenjuju na obveznice vezane uz održivost

Upravno vijeće pojasnilo je 17. veljače 2021. da Eurosustav primjenjuje pristup utemeljen na grupama izdavatelja i dopušta da ciljeve povezane s održivošću ispunjava jedan ili više subjekata pod uvjetom da svi subjekti pripadaju istoj grupi izdavatelja obveznica vezanih uz održivost. To pojašnjenje uvršteno je u česta pitanja o obveznicama vezanima uz održivost na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preinaka smjernice o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama preko Eurosustava

Upravno vijeće donijelo je 17. ožujka 2021. Smjernicu ESB/2021/9 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama i o stavljanju izvan snage Smjernice (EU) 2020/1284 Europske središnje banke. Smjernicom (EU) 2020/1284 (ESB/2020/34), koja je stavljena izvan snage, od središnjih banaka Eurosustava zahtijevalo se usklađenje s odredbama o daljnjem povećanju transparentnosti izvješćivanja i dijeljenja informacija unutar Eurosustava od 1. travnja 2021. Preinačenom smjernicom određen je novi rok za usklađenje s učinkom od 1. srpnja 2021. Njome se također, među ostalim, nastoji postići da se usluge Eurosustava na području upravljanja pričuvama pružaju standardizirano pod usklađenim uvjetima.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu uredbe o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937

Upravno vijeće donijelo je 19. veljače 2021. Mišljenje CON/2021/4 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o zaštiti eura od krivotvorenja u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 23. veljače 2021. Mišljenje CON/2021/5 na zahtjev irskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o sudjelovanju Grčkog fonda za financijsku stabilnost u povećanju kapitala kreditnih institucija za potrebe osim preventivne dokapitalizacije ili sanacije

Upravno vijeće donijelo je 25. veljače 2021. Mišljenje CON/2021/6 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o odgovornosti i reviziji nacionalnog nadzornog tijela, osnivanju malih kreditnih institucija i zahtjevima za nositelje ključnih funkcija u kreditnim institucijama u Estoniji

Upravno vijeće donijelo je 26. veljače 2021. Mišljenje CON/2021/7 na zahtjev Ministarstva financija Republike Estonije.

Mišljenje ESB‑a o nadzoru sporazuma o eksternalizaciji koje su sklopile kreditne institucije u Njemačkoj

Upravno vijeće donijelo je 26. veljače 2021. Mišljenje CON/2021/8 na zahtjev njemačkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o reformi središnje banke Latvijas Banka

Upravno vijeće donijelo je 26. veljače 2021. Mišljenje CON/2021/9 na zahtjev latvijskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o reviziji podataka multinacionalnih skupina poduzeća radi osiguravanja kvalitete nacionalnih računa i gospodarske statistike u Njemačkoj

Upravno vijeće donijelo je 12. ožujka 2021. Mišljenje CON/2021/10 na zahtjev njemačkog saveznog ministarstva gospodarstva i energetike.

Mišljenje ESB‑a o operativnim i tehničkim zahtjevima i općim uvjetima za upravitelje platnih sustava u Mađarskoj

Upravno vijeće donijelo je 17. ožujka 2021. Mišljenje CON/2021/11 na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank.

Mišljenje ESB‑a o mandatu i zadaćama središnje banke Magyar Nemzeti Bank u odnosu na okolišnu održivost

Upravno vijeće donijelo je 19. ožujka 2021. Mišljenje CON/2021/12 na zahtjev mađarskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o uspostavljanju okvira za transparentnost za ugovore i povezane dokumente koji obuhvaća upotrebu javnih sredstava u Portugalu

Upravno vijeće donijelo je 23. ožujka 2021. Mišljenje CON/2021/13 na zahtjev portugalskog parlamenta.

Upravljanje

Predaja poslova tajništva radne skupine za nerizične eurske stope

Upravno vijeće primilo je 4. ožujka 2021. na znanje da će Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) preuzeti poslove tajništva radne skupine za nerizične eurske stope. ESB, koji je dosad obavljao poslove tajništva, i dalje će biti promatrač. Radnu skupinu osnovali su 2018. ESB, ESMA, Europska komisija i belgijsko tijelo za financijske usluge i tržišta radi usmjeravanja aktivnosti povezanih s reformom referentnih vrijednosti u skladu s uredbom EU‑a o referentnim vrijednostima i preporukama Odbora za financijsku stabilnost. Kako bi se ispunila zaduženja radne skupine i s obzirom na ESMA‑inu nadležnost u skladu s uredbom EU‑a o referentnim vrijednostima i na njezinu ulogu nadzornog tijela za EURIBOR od 1. siječnja 2022., ESMA će preuzeti poslove tajništva u drugom tromjesečju 2021.

Nova članica Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 12. ožujka 2021. Petiju Niederländer, direktoricu za platne sustave, upravljanje rizicima i financijsku pismenost u središnjoj banci Oesterreichische Nationalbank (OeNB), članicom Odbora za tržišnu infrastrukturu. Imenovanje, koje je odmah stupilo na snagu, traje do 31. svibnja 2022. Petia Niederländer zamijenila je Stefana Augustina, koji napušta OeNB radi umirovljenja.

Statistika

Objavljivanje složenih stopa i indeksa zasnovanih na povijesnim vrijednostima eurske kratkoročne kamatne stope

Upravno vijeće donijelo je 17. ožujka 2021. Smjernicu ESB/2021/10 o izmjeni Smjernice (EU) 2019/1265 o eurskoj kratkoročnoj kamatnoj stopi (€STR) i odobrilo dnevno objavljivanje složenih prosječnih stopa €STR i indeksa zasnovanih na €STR‑u svakog radnog dana sustava TARGET2 u 9.15 SEV od 15. travnja 2021. Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je objaviti pravila za izračun i objavu složenih prosječnih stopa €STR i indeksa zasnovanih na €STR‑u te povezane izmjene metodologije i politika koje se odnose na €STR. Objavljivanje složenih stopa zasnovanih na povijesnim vrijednostima €STR‑a pridonosi ublažavanju sistemskog rizika u scenarijima ukidanja referentnih vrijednosti te potiče rasprostranjeniju uporabu €STR‑a i dosljednost u svim važnim valutnim područjima kada je riječ o mogućnostima uporabe zamjenskih kamatnih stopa koje su dostupne tržišnim sudionicima. Povezano priopćenje za javnost koje sadržava više pojedinosti može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka

Javni vodič o načinu određivanja administrativnih novčanih kazni

Upravno vijeće 22. veljače 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi vodič o načinu određivanja administrativnih novčanih kazni. U dokumentu se iznose načela i metode izračuna kazni koje se izriču bankama zbog povreda bonitetnih zahtjeva. On pridonosi daljnjem povećanju transparentnosti ESB‑ovih nadzornih politika i praksi. Vodič i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Odluka ESB‑a o podnošenju izvješća o planovima financiranja kreditnih institucija

Upravno vijeće 1. ožujka 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Odluku (EU) 2021/432 (ESB/2021/7) o izmjeni Odluke (EU) 2017/1198 Europske središnje banke od 27. lipnja 2017. o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci. Izmjenama se usklađuje podnošenje izvješća nacionalnih nadležnih tijela ESB‑u i postiže usklađenost s najnovijim usklađenim definicijama i obrascima iz povezanih smjernica Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.

Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2020.

Upravno vijeće donijelo je 9. ožujka 2021. Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2020. i odobrilo njegovu objavu i dostavu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka 23. ožujka 2021., na dan kada ga je predsjednik Nadzornog odbora predstavio Europskom parlamentu.

Odluka ESB‑a o ukupnom iznosu koji će se naplatiti za nadzorne zadaće za 2020.

Upravno vijeće 12. ožujka 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Odluku (EU) 2021/490 (ESB/2021/8) o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2020. Od 2020. kao razdoblja za koje se plaća naknada ESB više ne zahtijeva plaćanje unaprijed godišnjih naknada za nadzor. One se ubiru tek nakon kraja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada nakon utvrđivanja stvarnih godišnjih troškova. Godišnje naknade za nadzor za 2020. ukupno iznose 514.314.706 EUR. Odluka i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije