European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

siječanj 2021.

22. siječnja 2021.

Tržišne operacije

Revidirani okvirni kalendar za treću seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće odlučilo je 12. siječnja 2021. produljiti za dva tjedna, odnosno do 21. siječnja 2021., rok do kojeg druge ugovorne strane koje su sudjelovale u jednoj od prvih triju operacija u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III) moraju dostaviti revizorsku procjenu svojeg prvog izvješća te je odobrilo izmijenjeni okvirni kalendar za TLTRO III. Revidirani kalendar može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o postupanju Grčke u skladu s novim sporazumima o zaduživanju s Međunarodnim monetarnim fondom

Upravno vijeće donijelo je 11. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/32 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o ograničenjima gotovinskih plaćanja u Danskoj

Upravno vijeće donijelo je 11. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/33 na zahtjev danskog tijela za financijski nadzor.

Mišljenje ESB-a o bilateralnom ugovoru o pozajmljivanju između središnje banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta i Međunarodnog monetarnog fonda

Upravno vijeće donijelo je 18. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/34 na zahtjev središnje banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta.

Mišljenje ESB-a o primjeni zahtjeva u vezi pranja novca i financiranja terorizma na pružatelje usluga povezanih s virtualnim valutama u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 18. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/35 na zahtjev španjolskog ministarstva za gospodarske poslove i digitalnu transformaciju.

Mišljenje ESB-a o interakciji između Europske središnje banke i središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) unutar okvira bliske suradnje u jedinstvenom nadzornom mehanizmu

Upravno vijeće donijelo je 22. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/36 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o sudjelovanju nacionalne središnje banke u sporazumima o zaduživanju Međunarodnog monetarnog fonda u Italiji

Upravno vijeće donijelo je 28. prosinca 2020. Mišljenje CON/2020/37 na zahtjev talijanskog ministarstva gospodarstva i financija.

Mišljenje ESB-a o izvršenju ugovora o konačnom netiranju u Latviji

Upravno vijeće donijelo je 7. siječnja 2021. Mišljenje CON/2021/1 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mišljenje ESB-a o prenošenju preporuka izvješća o konvergenciji u Zakon o središnjoj banci Българска народна банка (Bugarska narodna banka)

Upravno vijeće donijelo je 11. siječnja 2021. Mišljenje CON/2021/2 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Upravljanje

Predsjednik Odbora za odnose s javnošću Eurosustava/ESSB-a

Upravno vijeće imenovalo je 20. siječnja 2021. Wolfganga Proissla, novog direktora ESB-ove glavne uprave Odnosi s javnošću, predsjednikom Odbora Eurosustava/ESSB-a za odnose s javnošću (ECCO). Imenovanje je odmah stupilo na snagu. Njegov će mandat završiti 31. prosinca 2022., u skladu s datumima završetka mandata svih predsjednika odbora ESSB-a/Eurosustava koji su imenovani ili ponovno imenovani u prosincu 2019.

Statistika

Kvaliteta skupa podataka centralizirane baze podataka o vrijednosnim papirima i statističkih podataka o držanju vrijednosnih papira

Upravno vijeće primilo je 22. prosinca 2020. na znanje ocjenu kvalitete skupa podataka centralizirane baze podataka o vrijednosnim papirima (eng. Centralised Securities Database, CSDB) i statističkih podataka o držanju vrijednosnih papira (eng. Securities Holdings Statistics, SHS). Sustav CSDB-a i dalje je nesmetano funkcionirao u 2019. i njegov obuhvat i kvaliteta podataka smatraju se primjerenima. Kontinuirano se radi na održavanju i daljnjem poboljšanju kvalitete baze podataka kako bi se postigla usklađenost sa svim sadašnjim i budućim zahtjevima. Skup podataka SHS-a obuhvaća držanja svih financijskih i nefinancijskih ulagača u državama europodručja i pojedinim državama sudionicama izvan europodručja. Podatci su raščlanjeni prema državi i sektoru ulagača. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji između nacionalnih središnjih banaka i tima SHS-a, od prvog tromjesečja 2020. preliminarni podatci mogu se prosljeđivati više od mjesec dana prije redovitih rokova. Ranija dostupnost tih podataka u sklopu ESSB-a olakšava korisnicima odlučivanje i praćenje vrlo dinamičnih financijskih tržišta. Među poboljšanjima je i znatan napredak u prikupljanju podataka o držanjima pojedinačnih bankovnih grupa. Skup podataka vrlo je granularan: podatci su dostupni čak i na razini pojedinačnih članova bankovnih grupa (ulagača) i pojedinačnih vrijednosnih papira (držanja). To, među ostalim, pridonosi učinkovitom utvrđivanju rizika i učinaka prelijevanja na financijskim tržištima.

Nadzor banaka

Preporuka ESB-a o raspodjeli dividendi tijekom pandemije bolesti COVID-19 i popratni dopis bankama o politikama primitaka

Upravno vijeće 15. prosinca 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Preporuku ESB/2020/62 o raspodjeli dividendi tijekom pandemije bolesti COVID-19 i odobri popratni dopis bankama o njihovim politikama primitaka. Novi pravni akt, kojim se stavlja izvan snage Preporuka ESB/2020/35, i popratni dopis mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA-inim smjernicama o postupanju sa strukturnim deviznim pozicijama

Upravno vijeće 18. prosinca 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će djelovanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o postupanju sa strukturnim deviznim pozicijama prema članku 352. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2020/09) od 1. siječnja 2022., datuma kada se Smjernice počinju primjenjivati. Smjernicama se uvode kriteriji za usklađenje načina na koji nadležna tijela tumače i primjenjuju izuzeće koje omogućuje isključenje strukturnih deviznih pozicija iz izračuna kapitalnih zahtjeva.

Vodič o ESB-ovu nadzornom pristupu konsolidaciji u bankarskom sektoru

Upravno vijeće 6. siječnja 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da nakon nedavno provedenog javnog savjetovanja objavi vodič o ESB-ovu nadzornom pristupu konsolidaciji u bankarskom sektoru. ESB se nada da će tim vodičem pojasniti načela koja primjenjuje u svojem bonitetnom nadzornom pristupu kada utvrđuje postiže li se sustavima koje kreditna institucija primjenjuje kao rezultat konsolidacije pouzdano upravljanje rizicima i njihovo pokriće. Osim samog vodiča ESB je objavio izjavu o povratnim informacijama koja sadržava opću procjenu primjedaba primljenih u sklopu javnog savjetovanja. Oba dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije