European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • Nem továbbítható 2021. január 22., péntek, közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. január

2021. január 22.

Piaci műveletek

Felülvizsgált tájékoztató naptár a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatához

A Kormányzótanács 2021. január 12-én a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO–III) módosított tájékoztató naptárának jóváhagyása mellett úgy határozott, hogy két héttel (azaz 2021. január 21-ig) meghosszabbítja azt a határidőt, amely előtt a TLTRO–III első három műveletében részt vevő feleknek be kell adniuk az első beszámolójukról készült könyvvizsgálói értékelést. A módosított naptár az EKB honlapján megtekinthető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény Görögország megfeleléséről a Nemzetközi Valutaalappal kötött új hitelfelvételi megállapodással összefüggésben

A Kormányzótanács 2020. december 11-én elfogadta a CON/2020/32 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról Dániában

A Kormányzótanács 2020. december 11-én elfogadta a CON/2020/33 véleményt, amelyet a dán Finanstilsynet (pénzügyi felügyelet) felkérésére bocsátott ki.

EKB vélemény a Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta és a Nemzetközi Valutaalap közötti kétoldalú hitelmegállapodásról

A Kormányzótanács 2020. december 18-án elfogadta a CON/2020/34 véleményt, amelyet a Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

EKB vélemény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével kapcsolatos követelményeknek a virtuálisfizetőeszköz-szolgáltatókra való alkalmazásáról Spanyolországban

A Kormányzótanács 2020. december 18-án elfogadta a CON/2020/35 véleményt, amelyet a Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital (a gazdasági ügyekért és digitális átállásért felelős spanyol minisztérium) felkérésére adott ki.

EKB vélemény az Európai Központi Bank és a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) közötti interakcióról az egységes felügyeleti mechanizmuson belüli szoros együttműködés keretében

A Kormányzótanács 2020. december 22-én elfogadta a CON/2020/36 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

EKB vélemény a Nemzetközi Valutaalap hitelfelvételi megállapodásaiban való nemzeti központi banki részvételről Olaszországban

A Kormányzótanács 2020. december 28-án elfogadta a CON/2020/37 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB vélemény a pozíciólezáró nettósításra vonatkozó megállapodások végrehajtásáról Lettországban

A Kormányzótanács 2021. január 7-én elfogadta a CON/2021/1 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB vélemény a konvergenciajelentések ajánlásainak a Българска народна банка-ról (Bolgár Nemzeti Bank) szóló törvénybe való átültetéséről

A Kormányzótanács 2021. január 11-én elfogadta a CON/2021/2 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az Eurorendszer/KBER Kommunikációs Bizottságának elnöke

A Kormányzótanács 2021. január 20-án azonnali hatállyal Wolfgang Proisslt, az EKB új kommunikációs főigazgatóját nevezte ki az Eurorendszer/KBER Kommunikációs Bizottságának (ECCO) elnökévé. Hivatali ideje 2022. december 31-én ér véget, összhangban a KBER/eurorendszer 2019 decemberében megválasztott vagy újraválasztott összes bizottsági elnökének hivatali idejével.

Statisztika

A központi értékpapír-adatbázis és az értékpapír-állományi statisztikai adatállomány minősége

A Kormányzótanács 2020. december 22-én tudomásul vette a központi értékpapír-adatbázis (CSDB) és az értékpapír-állományi statisztikai (SHS) adatállomány minőségének átvilágítását. A CSDB-rendszer 2019-ben továbbra is zökkenőmentesen működött, emellett megfelelőnek értékelték a rendszerben szereplő adatok körét és minőségét. Az adatbázis fenntartására és minőségének javítására irányuló további munkálatok folynak a jelenlegi és jövőbeli követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Az SHS-adatállomány az euroövezet (és néhány euroövezeten kívüli részt vevő ország) összes pénzügyi és nem pénzügyi befektetőjének értékpapír-állományára kiterjed, befektető ország és ágazat szerinti bontásban. A nemzeti központi bankok és az SHS-csoport kitűnő együttműködésének köszönhetően 2020 első negyedévétől lehetőség nyílt arra, hogy az előzetes adatokat a megszokott menetrend előtt egy hónappal terjesszék. Mivel ezek az adatok korábban hozzáférhetőek a KBER-en belül, a felhasználók könnyebben hozhatnak döntést és követhetik nyomon a gyorsan változó pénzügyi piacokat. Az egyéb fejlemények mellett jelentős előrelépés történt az egyes bankcsoportok állományaival kapcsolatos SHS-adatok gyűjtése terén. Az adatállomány rendkívül részletes – akár bankcsoportok egyes tagjainak (befektetők) és egyedi értékpapírok (állományok) szintjén is elérhetőek adatok. Ez egyebek mellett hozzájárul a pénzügyi piacokon a kockázatok és átgyűrűzések eredményes azonosításához.

Bankfelügyelet

Az EKB ajánlása a Covid19-világjárvány alatti osztalékfizetésekről, valamint a javadalmazási politikáról a bankoknak szóló kísérőlevél

A Kormányzótanács 2020. december 15-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy fogadja el a Covid19-világjárvány alatti osztalékfizetésekről szóló EKB/2020/62 ajánlást, és hagyja jóvá a bankoknak a javadalmazási politikájukkal összefüggésben küldött kísérőlevelet. Az (EKB/2020/35 ajánlást hatályon kívül helyező) új jogi aktus és a kísérőlevél megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megfelelés a strukturális devizapozíciók kezeléséről szóló EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2020. december 18-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek tekintetében 2022. január 1-jétől, a hatálybalépésük napjától követni fogja a strukturális devizapozícióknak az 575/2013/EU rendelet 352. cikke (2) bekezdése szerinti kezeléséről szóló EBH-iránymutatásokat (EBA/GL/2020/09). Az iránymutatásokban bevezetett feltételek azt hivatottak összehangolni, hogy az illetékes hatóságok hogyan értelmezik és alkalmazzák a strukturális devizapozícióknak a tőkekövetelmény számításából való kizárását engedélyező mentesítést.

Útmutató az EKB-nak a bankszektor konszolidációjával kapcsolatos felügyeleti megközelítéséről

A Kormányzótanács 2021. január 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy a közelmúltban lezajlott nyilvános konzultáció után útmutatót tegyen közzé az EKB-nak a bankszektor konszolidációjával kapcsolatos felügyeleti megközelítéséről. Az EKB reméli, hogy az útmutató egyértelműsíti a prudenciális felügyeleti megközelítése keretében annak megállapítása során alkalmazott elveket, hogy a hitelintézeteknek a konszolidáció eredményeként bevezetett eljárásai biztosítják-e a kockázatok helyes kezelését és lefedését. Az útmutató mellett az EKB visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatot is közzétett, amely átfogó értékelést nyújt a nyilvános konzultáció során kapott észrevételekről. Mindkét dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok