European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. sausio mėn.

2021 m. sausio 22 d.

Rinkos operacijos

Patikslintas trečiosios serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų orientacinis kalendorius

2021 m. sausio 12 d. Valdančioji taryba nusprendė dviem savaitėmis (t. y. iki 2021 m. sausio 21 d.) pratęsti terminą, iki kurio sandorio šalys, dalyvavusios vienoje iš pirmųjų trijų trečiosios serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III), turėjo pateikti savo pirmosios ataskaitos auditoriaus vertinimą, ir patvirtino atitinkamai patikslintą orientacinį TITRO III kalendorių. Patikslintas kalendorius paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Graikijos prisijungimo prie naujos skolinimosi iš Tarptautinio valiutos fondo tvarkos

2020 m. gruodžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/32 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų Danijoje

2020 m. gruodžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/33 Danijos finansų priežiūros institucijos (Finanstilsynet) prašymu.

ECB nuomonė dėl dvišalio skolinimosi susitarimo tarp Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta ir Tarptautinio valiutos fondo

2020 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/34 Maltos centrinio banko prašymu.

ECB nuomonė dėl reikalavimų, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, taikymo virtualiosios valiutos paslaugų teikėjams Ispanijoje

2020 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/35 Ispanijos ekonomikos reikalų ir skaitmeninės transformacijos ministerijos (Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital) prašymu.

ECB nuomonė dėl Europos Centrinio Banko ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) tarpusavio sąveikos vykdant glaudų bendradarbiavimą Bendrame priežiūros mechanizme

2020 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/36 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl nacionalinio centrinio banko dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo skolinimo susitarimuose Italijoje

2020 m. gruodžio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/37 Italijos ekonomikos reikalų ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl baigiamosios užskaitos susitarimų vykdymo Latvijoje

2021 m. sausio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/1 Latvijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl konvergencijos ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo įstatyme dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)

2021 m. sausio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/2 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB vidaus valdymas

Eurosistemos ir ECBS Komunikacijos komiteto pirmininkas

2021 m. sausio 20 d. Valdančioji taryba paskyrė naująjį ECB Komunikacijos generalinio direktorato vadovą Wolfgangą Proisslą Eurosistemos ir ECBS Komunikacijos komiteto (ECCO) pirmininku, sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Jo kadencija baigsis 2022  m. gruodžio 31 d. ir tai sutaps su visų kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų, kurie buvo (pakartotinai) paskirti 2019 m. gruodžio mėn., kadencijų pabaiga.

Statistika

Centrinės vertybinių popierių duomenų bazės ir turimų vertybinių popierių statistikos duomenų rinkinių kokybė

2020 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba susipažino su centrinės vertybinių popierių duomenų bazės ir turimų vertybinių popierių statistikos duomenų rinkinių kokybės įvertinimu. 2019 m. centrinė vertybinių popierių duomenų bazė ir toliau veikė sklandžiai, o jos duomenų aprėptis ir kokybė buvo tinkamos. Tęsiamas darbas siekiant išlaikyti ir toliau gerinti duomenų bazės kokybę ir užtikrinti atitiktį visiems esamiems ir būsimiems reikalavimams. Turimų vertybinių popierių statistikos duomenų rinkiniai apima visų finansinių ir nefinansinių investuotojų euro zonos šalyse (bei kai kuriose dalyvaujančiose ne euro zonos šalyse) turimus VP, suskirstytus pagal investuotojo šalį ir sektorių. Dėl puikaus nacionalinių centrinių bankų ir turimų vertybinių popierių statistikos grupės bendradarbiavimo preliminarius duomenis buvo įmanoma (nuo 2020 m. pirmojo ketvirčio) išplatinti daugiau nei mėnesiu anksčiau, palyginti su įprastiniu tvarkaraščiu. Tai, kad šiais duomenimis ECBS buvo galima naudotis anksčiau, padėjo vartotojams priimti sprendimus ir stebėti sparčiai kintančias finansų rinkas. Be kitų pokyčių, buvo padaryta didelė pažanga renkant atskirų bankų grupių turimų vertybinių popierių statistikos duomenis. Duomenų rinkinys yra labai išsamus; duomenys išskaidyti iki atskirų tam tikrų bankų grupių (investuotojų) narių ir konkrečių vertybinių popierių lygmens. Tai, be kita ko, padeda veiksmingai nustatyti finansų rinkų riziką ir poveikio išplitimą.

Bankų priežiūra

ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir prie jos pridedamas laiškas bankams dėl jų taikomos atlygio politikos

2020 m. gruodžio 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti ECB rekomendaciją ECB/2020/62 dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir patvirtinti prie jos pridedamą laišką bankams dėl jų taikomos atlygio politikos. Naujasis teisės aktas (panaikinantis Rekomendaciją ECB/2020/35) ir pridedamas laiškas paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

EBI gairių dėl struktūrinių užsienio valiutos pozicijų traktavimo laikymasis

2020 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu nuo 2022 m. sausio 1 d. (gairių įsigaliojimo dienos) pradės laikytis EBI gairių dėl struktūrinių užsienio valiutos pozicijų traktavimo (EBA/GL/2020/09) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 352 straipsnio 2 dalies nuostatas. Šiose gairėse nustatyti kriterijai, kuriais siekiama suderinti tai, kaip kompetentingos institucijos aiškina ir taiko išimtį, pagal kurią leidžiama neįtraukti struktūrinių užsienio valiutos pozicijų apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus.

Vadovas, kuriame išdėstyta ECB priežiūros metodika konsolidavimo bankų sektoriuje klausimu

2021 m. sausio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui po neseniai pasibaigusių viešų konsultacijų paskelbti vadovą, kuriame išdėstyta ECB priežiūros metodika konsolidavimo bankų sektoriuje klausimu. ECB viliasi, kad šis vadovas padės geriau suprasti pagal jo prudencinę priežiūros metodiką taikomus principus, pagal kuriuos nustatoma, ar po konsolidacijos kredito įstaigos įgyvendinami sprendimai užtikrina patikimą rizikos valdymą ir padengimą. Be to, ECB paskelbė ir pranešimą, kuriame įvertintos viešų konsultacijų metu gautos pastabos. Abu dokumentai paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai