European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2021

22 ianuarie 2021

Operațiuni de piață

Calendarul orientativ revizuit pentru cea de-a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 12 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească cu două săptămâni (până la 21 ianuarie 2021) termenul până la care contrapartidele care au participat la una dintre primele trei operațiuni din cadrul celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) trebuiau să transmită o evaluare de către un auditor a primului lor raport și a aprobat calendarul orientativ modificat pentru OTRTL III. Calendarul revizuit este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la aderarea Greciei la Noile acorduri de împrumut cu Fondul Monetar Internațional

La data de 11 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/32, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la limitele aplicabile plăților în numerar în Danemarca

La data de 11 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/33, la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară (Finanstilsynet) din Danemarca.

Avizul BCE cu privire la un acord bilateral de împrumut între Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta și Fondul Monetar Internațional

La data de 18 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/34, la solicitarea Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Avizul BCE cu privire la aplicarea cerințelor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului în ceea ce privește furnizorii de servicii de monedă virtuală în Spania

La data de 18 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/35, la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice și Transformării Digitale (Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital) din Spania.

Avizul BCE cu privire la interacțiunea dintre Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) în contextul cooperării strânse în cadrul Mecanismului unic de supraveghere

La data de 22 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/36, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la participarea băncii centrale naționale în acordurile de împrumut cu Fondul monetar Internațional în Italia

La data de 28 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/37, la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice și Finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la punerea în executare a acordurilor de compensare cu exigibilitate imediată în Letonia

La data de 7 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/1, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la implementarea recomandărilor din rapoartele de convergență în Legea privind Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

La data de 11 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/2, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Guvernanță corporativă

Președinția Comitetului de comunicare al Eurosistemului/SEBC

La data de 20 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Wolfgang Proissl (noul director general al Direcției generale comunicare a BCE) în funcția de președinte al Comitetului de comunicare al Eurosistemului/SEBC (ECCO), cu efect imediat. Mandatul acestuia va înceta la 31 decembrie 2022, în concordanță cu datele la care se încheie mandatele tuturor președinților de comitete ale Eurosistemului/SEBC care au fost (re)numiți în luna decembrie 2019.

Statistică

Calitatea bazei de date centralizate a titlurilor de valoare și a setului de date aferent statisticilor referitoare la deținerile de titluri de valoare

La data de 22 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de o evaluare a calității bazei de date centralizate a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database – CSDB) și a setului de date aferent statisticilor referitoare la deținerile de titluri de valoare (Securities Holdings Statistics – SHS). Sistemul CSDB a continuat să funcționeze fără sincope în 2019, acoperirea și calitatea datelor fiind considerate corespunzătoare. Sunt în curs activități destinate întreținerii și optimizării în continuare a calității bazei de date, urmărindu-se asigurarea conformității cu toate cerințele actuale și viitoare. Setul de date SHS acoperă deținerile tuturor investitorilor financiari și nefinanciari din țările din zona euro (plus o serie de țări participante din afara zonei euro), repartizate în funcție de țara și sectorul investitorilor. Datorită cooperării excelente dintre băncile centrale naționale și echipa SHS, a fost posibilă, începând cu trimestrul I 2020, diseminarea de date preliminare cu mai mult de o lună în avans față de calendarul obișnuit. Disponibilitatea mai timpurie a datelor respective în cadrul SEBC a sprijinit utilizatorii în procesul decizional și în monitorizarea de către aceștia a evoluțiilor rapide de pe piețele financiare. Printre alte evoluții, au fost înregistrate, de asemenea, progrese semnificative în colectarea de date aferente SHS privind deținerile grupurilor bancare individuale. Setul de date are un caracter foarte granular, fiind chiar disponibile date la nivel de membri individuali ai grupurilor bancare (investitori) și de titluri de valoare individuale (dețineri). Printre altele, aceasta contribuie la identificarea eficace a riscurilor și a efectelor de propagare pe piețele financiare.

Supraveghere bancară

Recomandarea BCE privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și scrisoarea însoțitoare adresată băncilor cu privire la politicile de remunerare

La data de 15 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a adopta Recomandarea BCE/2020/62 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de a aproba scrisoarea însoțitoare adresată băncilor cu privire la politicile lor de remunerare. Noul act juridic (de abrogare a Recomandării BCE/2020/35) și scrisoarea însoțitoare sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind tratamentul pozițiilor valutare structurale

La data de 18 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se va conforma Ghidului ABE privind tratamentul pozițiilor valutare structurale în conformitate cu articolul 352 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2020/09) începând cu 1 ianuarie 2022 (dată la care acesta intră în vigoare). Acest ghid introduce criterii destinate armonizării interpretării și aplicării de către autoritățile competente a derogării care permite excluderea pozițiilor valutare structurale din calculul cerințelor privind fondurile proprii.

Ghidul de stabilire a abordării BCE în materie de supraveghere privind consolidarea în sectorul bancar

La data de 6 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului guvernatorilor de a publica, în urma unei consultări publice recente, un ghid de stabilire a abordării BCE în materie de supraveghere privind consolidarea în sectorul bancar. BCE speră că acest ghid va clarifica principiile aplicate în cadrul abordării sale prudențiale în materie de supraveghere atunci când se stabilește dacă mecanismele implementate de o instituție de credit ca urmare a consolidării asigură un nivel robust de gestionare și acoperire a riscurilor. Pe lângă ghidul în sine, BCE a publicat, de asemenea, o sinteză a reacțiilor, care prezintă evaluarea globală a observațiilor primite în cadrul consultării publice. Ambele documente sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media