Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

studeni 2019.

15. studenoga 2019.

Tržišne operacije

Revizija Sporazuma o neto financijskoj imovini, koja se provodi svakih pet godina

Upravno vijeće odobrilo je 25. listopada 2019. revidirani Sporazum o neto financijskoj imovini (ANFA). ANFA je sporazum nacionalnih središnjih banaka europodručja i ESB-a, kojim su određena pravila i gornje granice za držanja financijske imovine koja nisu povezana s monetarnom politikom, nego s nacionalnim zadaćama nacionalnih središnjih banaka. Taj se sporazum preispituje najmanje jednom u pet godina. Ovogodišnje izmjene svode se uglavnom na usklađivanje sporazuma s uvjetima viška likvidnosti u kojima će se monetarna politika provoditi u doglednoj budućnosti te na uvođenje potrebnih operativnih prilagodbi. Revidirana ANFA može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2019.

Upravno vijeće odobrilo je 13. studenoga 2019. objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – November 2019), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjivosti te iznosi sveobuhvatna analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Novi Pregled sadržava dva posebna tematska članka. Prvi članak govori o profitabilnosti i konsolidaciji banaka u europodručju, a u drugom se procjenjuje sistemski otisak banaka u europodručju. Pregled financijske stabilnosti objavit će se 20. studenoga 2019. na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Posuvremenjene politike sigurnosti informacija u sustavu TARGET2 i na platformi TARGET2-Securities

Upravno vijeće odobrilo je 31. listopada 2019. posuvremenjenu dokumentaciju o politikama sigurnosti informacija u sustavu TARGET2 i na platformi TARGET2-Securities (T2S), koja je usklađena s posuvremenjenim standardom ISO 27002 iz 2013. Taj je standard osnova za sigurnosne zahtjeve i kontrole u sustavu TARGET2 i na platformi T2S. Usklađeni prilozi relevantne pravne dokumentacije, okvirnog sporazuma o platformi T2S i sporazuma o sudjelovanju valute, objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a kada se uspješno okonča postupak neizricanja prigovora sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u vezi s manjim tehničkim ili operativnim izmjenama pravne dokumentacije povezane s platformom T2S.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o izmjenama Zakona o središnjoj banci Latvijas Banka

Upravno vijeće donijelo je 25. listopada 2019. Mišljenje CON/2019/36 na zahtjev povjerenstva parlamenta Republike Latvije (Saeima) za proračun i financije, odnosno Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe o okviru upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje

Upravno vijeće donijelo je 30. listopada 2019. Mišljenje CON/2019/37 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 11. studenoga 2019. Mišljenje CON/2019/38 na zahtjev koji je podnijela središnja banka Banco de España uime španjolskog državnog tajnika za digitalizaciju (Secretaría de Estado para el Avance Digital, SEAD).

Statistika

Izvješće o povjerljivosti pojedinačnih statističkih podataka koje prikuplja Europski sustav središnjih banaka

Upravno vijeće primilo je 7. studenoga 2019. na znanje izvješće o povjerljivosti pojedinačnih statističkih podataka koje prikuplja ESB uz pomoć nacionalnih središnjih banaka za prvi semestar 2018. i odobrilo je njegovu objavu. Godišnje izvješće sastavlja se u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke u kojima se predviđa objava izvješća o mjerama koje su donesene radi zaštite povjerljivosti statističkih podataka koje prikuplja Europski sustav središnjih banaka. Sažetak izvješća, koje sadržava zaključak da u izvještajnom razdoblju nije bilo incidenata, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i mrežnim stranicama nacionalnih središnjih banaka koje su se odlučile za njegovu objavu.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije