Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2019

15. november 2019

Tržne operacije

Petletna revizija Sporazuma o neto finančnih sredstvih

Svet ECB je 25. oktobra 2019 odobril revidirani Sporazum o neto finančnih sredstvih (ANFA). ANFA je sporazum med nacionalnimi centralnimi bankami v euroobmočju in ECB, ki določa pravila in omejitve v zvezi z imetji, ki ne zadevajo denarne politike, temveč so povezana z nacionalnimi nalogami nacionalnih centralnih bank. ANFA se revidira najmanj vsakih pet let. Letošnja revizija je omejena predvsem na to, da zagotovi skladnost sporazuma z denarno politiko, ki bo v dogledni prihodnosti delovala v okolju presežne likvidnosti, ter da uvede potrebne operativne prilagoditve. Revidirani sporazum ANFA je na voljo na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti, november 2019

Svet ECB je 13. novembra 2019 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – November 2019). Publikacija proučuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. V tej številki sta dva tematska članka. Prvi obravnava dobičkonosnost in konsolidacijo bank v euroobmočju, drugi pa ocenjuje sistemski odtis bank v euroobmočju. Pregled finančne stabilnosti bo 20. novembra 2019 objavljen na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremenjena politika informacijske varnosti za sistema TARGET2 in TARGET2-Securities

Svet ECB je 31. oktobra 2019 odobril spremenjeno dokumentacijo o politiki informacijske varnosti za sistema TARGET2 in TARGET2-Securities (T2S), ki je usklajena z najnovejšo verzijo standarda ISO 27002 iz leta 2013, ki se uporablja kot podlaga za varnostne zahteve in kontrole v sistemih TARGET2 in T2S. Ustrezno spremenjene priloge k pravni dokumentaciji, ki obsega okvirni sporazum T2S in sporazum o udeležbi valute v T2S, bodo na voljo na spletnem mestu ECB, potem ko bo s centralnimi depotnimi družbami uspešno zaključen postopek z neugovarjanjem v zvezi z manjšimi spremembami pravne dokumentacije o T2S, ki so tehnične ali operativne narave.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Latvijas Banka

Svet ECB je 25. oktobra 2019 Mnenje CON/2019/36 sprejel na zahtevo proračunske in finančne (davčne) komisije parlamenta Republike Latvije.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

Svet ECB je 30. oktobra 2019 Mnenje CON/2019/37 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Španiji

Svet ECB je 11. novembra 2019 Mnenje CON/2019/38 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španskega državnega sekretarja za digitalni napredek.

Statistika

Poročilo o zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih zbira Evropski sistem centralnih bank

Svet ECB se je 7. novembra 2019 seznanil s poročilom, ki zajema prvo polovico leta 2018, o zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih ob podpori nacionalnih centralnih bank zbira ECB, ter odobril objavo povzetka. Poročilo se pripravlja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke, ki predvidevajo objavo poročila o ukrepih, sprejetih za varovanje zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropski sistem centralnih bank. Povzetek poročila, ki zaključuje, da v obravnavanem obdobju ni prišlo do nobenega incidenta, je na voljo na spletnem mestu ECB in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank, ki so se tudi odločile, da objavijo poročilo.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije