Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. november

2019. november 15.

Piaci műveletek

A nettó pénzügyi eszközökről szóló megállapodás ötévenkénti felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2019. október 25-én elfogadta a nettó pénzügyi eszközökről szóló módosított megállapodást (ANFA). Az euroövezet nemzeti központi bankjai és az EKB közötti megállapodás az előbbiek országos feladataihoz kapcsolódó, nem monetáris politikai célú állományokra vonatkozó szabályokat és határértékeket ír elő. Az ANFA legalább ötévente felülvizsgálatra kerül. Az idei felülvizsgálat elsősorban két területre korlátozódik: a belátható jövőben a megállapodás összhangba hozására a likviditástöbblet jellemezte monetáris politikai közeggel; valamint a szükséges operatív pontosítások bevezetésére. A módosított ANFA az EKB honlapján olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási áttekintés), 2019. november

A Kormányzótanács 2019. november 13-án engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló, 2019. novemberi jelentés közzétételét, amely áttekinti az euroövezet pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatforrásokat és sérülékeny pontokat, és átfogóan elemzi, mennyire képes közömbösíteni a sokkokat az euroövezet pénzügyi rendszere. Ebben a számban két külön írást közlünk. Az első ezek közül az euroövezeti bankok jövedelmezőségéről és konszolidációjáról szól, a második pedig azt méri fel, mennyire fontosak rendszerszempontból az egyes euroövezeti bankok. A pénzügyi stabilitási áttekintés 2019. november 20-án jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2 és a TARGET2-Securities rendszerre vonatkozó aktualizált információbiztonsági szakpolitikák

A Kormányzótanács 2019. október 31-én jóváhagyta a TARGET2 és a TARGET2-Securities (T2S) információbiztonsági szakpolitikájának aktualizált dokumentációját, amelyet összehangoltak a TARGET2‑re és a T2S‑re vonatkozó biztonsági követelmények és ellenőrzések alapjául szolgáló ISO 27 002 szabvány 2013. évi (frissített) verziójával. A releváns jogi dokumentáció, azaz a T2S-keretmegállapodás és a fizetőeszköz-részvételi megállapodás fentieknek megfelelően módosított mellékletei az EKB honlapján elérhetőek lesznek, amint sikeresen lezárult az a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás, amely a központi értéktárakkal zajlik a T2S jogi dokumentációjának a kisebb technikai vagy operatív jellegű módosításaival kapcsolatban.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a Latvijas Bankáról szóló törvény módosításairól

A Kormányzótanács 2019. október 25-én elfogadta a CON/2019/36 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság parlamentje (Saeima) költségvetési és pénzügyi (adóügyi) bizottságának (Budžeta un finanšu [nodokļu] komisija) felkérésére adott ki.

EKB-vélemény az euroövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz irányítási keretéről szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2019. október 30-án elfogadta a CON/2019/37 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a hálózati és információs rendszerek biztonságáról Spanyolországban

2019. november 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/38 véleményt, amelyet a Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD, a digitális fejlődésért felelős spanyol államtitkárság) nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Jelentés a Központi Bankok Európai Rendszere által gyűjtött egyes statisztikai adatok bizalmas jellegéről

A Kormányzótanács 2019. november 7-én foglalkozott a 2018 első félévére vonatkozó, az EKB által, a nemzeti központi bankok közreműködésével gyűjtött egyes statisztikai információk bizalmas jellegéről szóló jelentéssel, és jóváhagyta a jelentés összefoglalójának a közzétételét. Ez az éves jelentés az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban készül, amelyek előírják a Központi Bankok Európai Rendszere által gyűjtött statisztikai adatok bizalmas jellegének megóvása érdekében elfogadott intézkedésekről szóló jelentés közzétételét. Az összefoglaló jelentés, amely megállapítja, hogy a vizsgált időszakban nem történt incidens, megtekinthető az EKB honlapján, illetve azoknak a nemzeti központi bankoknak a honlapjain, amelyek szintén a közzététel mellett döntöttek.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok