Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. lapkričio mėn.

2019 m. lapkričio 15 d.

Rinkos operacijos

Penkmetinė Susitarimo dėl grynojo finansinio turto peržiūra

2019 m. spalio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino patikslintą Susitarimą dėl grynojo finansinio turto (angl. Agreement on Net Financial Assets (ANFA)). Tai yra euro zonos nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir ECB susitarimas dėl taisyklių, taikomų ne pinigų politikos tikslais laikomam turtui, siejamam su NCB nacionaliniais uždaviniais, ir dėl maksimalaus tokio turto dydžio. Susitarimo peržiūra vykdoma bent kartą per penkerius metus. Šiais metais susitarimas patikslintas siekiant užtikrinti jo nuoseklumą su pinigų politika perteklinio likvidumo sąlygomis numatomoje ateityje. Pakoreguoti ir kai kurie praktiniai susitarimo aspektai. Patikslintas susitarimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

2019 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalga

2019 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti 2019 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalgą. Joje apžvelgti pagrindiniai rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo šaltiniai ir išsamiai išanalizuotas euro zonos finansų sistemos pajėgumas atlaikyti sukrėtimus. Į apžvalgą įtraukti ir du specializuoti straipsniai. Pirmasis – apie euro zonos bankų pelningumą ir konsolidaciją, antrasis – apie euro zonos bankų sisteminį pėdsaką. Finansinio stabilumo apžvalga 2019 m. lapkričio 20 d. bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Atnaujinta TARGET2 ir TARGET2-Securities informacinio saugumo politika

2019 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintus TARGET2 ir TARGET2-Securities (T2S) informacinio saugumo politikos dokumentus, suderintus su ISO 27002 standarto, kuriuo yra pagrįsti TARGET2 ir T2S saugumo reikalavimai ir kontrolės priemonės, 2013 m. versija (atnaujinta versija). Atitinkamai pakoreguoti susijusių teisinių dokumentų, t. y. T2S pamatinio susitarimo ir Valiutų dalyvavimo sutarties, priedai bus paskelbti ECB interneto svetainėje, kai su centriniais vertybinių popierių depozitoriumais bus sėkmingai baigta neprieštaravimo procedūra dėl T2S teisinių dokumentų nedidelių techninio ar praktinio pobūdžio pakeitimų.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų

2019 m. spalio 25 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2019/36 Latvijos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų (mokesčių) komisijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistemos

2019 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/37 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo Ispanijoje

2019 m. lapkričio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/38 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) (Ispanijos skaitmeninės pažangos valstybės sekretoriaus) vardu.

Statistika

Europos centrinių bankų sistemos renkamos individualizuotos statistinės informacijos konfidencialumo ataskaita

2019 m. lapkričio 7 d. Valdančioji taryba susipažino su 2018 m. pirmojo pusmečio individualizuotos statistinės informacijos, kurią renka ECB, padedamas NCB, konfidencialumo ataskaita ir patvirtino leidimą skelbti jos santrauką. Ši metinė ataskaita rengiama pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos nuostatas, kuriomis reikalaujama, kad kasmet būtų skelbiama ataskaita apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti Europos centrinių bankų sistemos renkamos statistinės informacijos konfidencialumą. Ataskaitos santrauka su išvada, kad per ataskaitoje apžvelgiamą laikotarpį neįvyko jokių incidentų, paskelbta ECB interneto svetainėje ir kai kurių NCB, kurie taip pat nusprendė ją skelbti, interneto svetainėse.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai