SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2019

15. november 2019

Markedsoperationer

Den femårlige gennemgang af aftalen om finansielle nettoaktiver

Den 25. oktober 2019 godkendte Styrelsesrådet en revideret aftale om finansielle nettoaktiver (ANFA). ANFA er en aftale mellem de nationale centralbanker i euroområdet og ECB, hvori der fastsættes regler og grænser for ikke-pengepolitiske beholdninger relateret til de nationale centralbankers nationale opgaver. ANFA gennemgås mindst hvert femte år. I forbindelse med dette års gennemgang er der hovedsagelig kun foretaget ændringer, der sikrer, at aftalen er i overensstemmelse med de pengepolitiske forhold med overskydende likviditet i den nærmeste fremtid, samt nødvendige operationelle tilretninger. Den reviderede ANFA findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review, november 2019

Den 13. november 2019 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – November 2019". Her gennemgås de største risikokilder og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i euroområdets finansielle system. Publikationen indeholder også en grundig analyse af kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at modstå stød. Denne udgave indeholder to artikler, som omhandler henholdsvis bankernes rentabilitet og konsolidering i euroområdet og en vurdering af euroområdets bankers systemiske fodaftryk. Financial Stability Review offentliggøres på ECB's websted den 20. november 2019.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Opdateret informationssikkerhedspolitik for Target2 og Target2-Securities

Den 31. oktober 2019 godkendte Styrelsesrådet opdateret dokumentation for en informationssikkerhedspolitik for Target2 og Target2-Securities (T2S), som er i overensstemmelse med 2013-udgaven (opdatering) af ISO-standard 27002, der anvendes som grundlag for Target2- og T2S-sikkerhedskrav og -kontrol. De tilsvarende ændrede bilag til den relevante juridiske dokumentation, dvs. T2S-rammeaftalen og aftalen om valutadeltagelse, vil være at finde på ECB's websted, når ikke-indsigelsesproceduren med værdipapircentralerne vedrørende mindre ændringer af teknisk eller driftsmæssig karakter af den juridiske T2S-dokumentation er afsluttet.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringer til loven om Latvijas Banka

Den 25. oktober 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/36 på anmodning af Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija (budget- og finanskomitéen (skatter og afgifter)) under Saeima (Republikken Letlands parlament).

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet

Den 30. oktober 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/37 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om sikkerheden for net- og informationssystemer i Spanien

Den 11. november 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/38 på anmodning af Banco de España på vegne af Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD, den spanske minister for digitale fremskridt).

Statistik

Rapport om fortroligheden af den individuelle statistiske information, der indsamles af Det Europæiske System af Centralbanker

Den 7. november 2019 tog Styrelsesrådet rapporten for det første halvår 2018 om fortroligheden af den individuelle statistiske information, der indsamles af ECB, bistået af de nationale centralbanker, til efterretning og godkendte offentliggørelsen af et sammendrag heraf. Den årlige rapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information, der bestemmer, at der skal offentliggøres en rapport om de foranstaltninger, der er vedtaget for at sikre fortroligheden af den statistiske information, der indsamles af Det Europæiske System af Centralbanker. Sammendraget af rapporten, hvori det konkluderes, at der ikke har været nogen hændelser i den relevante periode, findes på ECB's websted og på de nationale centralbankers websteder, som også har valgt at offentliggøre den.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt