Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2019

15 noiembrie 2019

Operațiuni de piață

Revizuirea cincinală a Acordului cu privire la activele financiare nete

La data de 25 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea revizuită a Acordului cu privire la activele financiare nete (Agreement on Net Financial Assets – ANFA). ANFA este un acord între băncile centrale naționale (BCN) din zona euro și BCE, care stabilește reguli și limite în ceea ce privește deținerile în alte scopuri decât cele de politică monetară care sunt asociate atribuțiilor naționale ale BCN. ANFA este revizuit cel puțin o dată la cinci ani. Revizuirile din acest an se limitează cu precădere la asigurarea consecvenței acordului cu contextul politicii monetare caracterizat de un surplus de lichiditate în viitorul apropiat și la introducerea optimizărilor de natură operațională necesare. Versiunea revizuită a ANFA este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – November 2019

La data de 13 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review – November 2019, care examinează principalele surse de risc și de vulnerabilitate la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și include o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Această ediție cuprinde două articole speciale. Primul articol este dedicat profitabilității și consolidării băncilor din zona euro, iar al doilea analizează amprenta sistemică a acestor bănci. Raportul va fi publicat pe website-ul BCE la data de 20 noiembrie 2019.

Infrastructura pieței și plăți

Actualizarea politicilor de securitate a informațiilor pentru TARGET2 și TARGET2-Securities

La data de 31 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat documentația actualizată privind politicile de securitate a informațiilor pentru TARGET2 și TARGET2-Securities (T2S), care este aliniată cu versiunea din 2013 (actualizare) a standardului ISO 27002, utilizat ca bază pentru cerințele și controalele de securitate aplicate în cadrul TARGET2 și T2S. Anexele la documentația juridică relevantă modificate în consecință, respectiv Acordul-cadru privind T2S și Acordul de participare monetară, vor fi puse la dispoziție pe website-ul BCE după finalizarea cu succes a procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții din partea depozitarilor centrali de instrumente financiare cu privire la modificările minore de natură tehnică sau operațională aduse documentației juridice privind T2S.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la modificarea legii privind Latvijas Banka

La data de 25 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/36, la solicitarea Comisiei pentru buget și finanțe (taxe) (Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) a Parlamentului (Saeima) Republicii Letonia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind un cadru de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro

La data de 30 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/37, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații din Spania

La data de 11 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/38, la solicitarea guvernatorului Banco de España, în numele secretariatului de stat pentru progresul digital (Secretaría de Estado para el Avance Digital – SEAD) din Spania.

Statistică

Raportul privind confidențialitatea informațiilor statistice individuale colectate de Sistemul European al Băncilor Centrale

La data de 7 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul privind confidențialitatea informațiilor statistice individuale colectate de BCE, asistată de BCN, care vizează semestrul I 2018 și a aprobat publicarea sintezei raportului. Prezentul raport anual este întocmit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2533/98 al Consiliului privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, care prevede publicarea unui raport privind măsurile adoptate în vederea protejării confidențialității informațiilor statistice colectate de Sistemul European al Băncilor Centrale. Raportul de sinteză, care concluzionează că nu s-au produs incidente în perioada analizată, este disponibil pe website-ul BCE, precum și pe website-urile BCN care au optat pentru publicarea acestuia.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media