Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2008

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om lagstiftning om statistik över lediga platser i gemenskapen

Den 23 maj 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission, ett yttrande över en förordning om statistik över lediga platser i gemenskapen vad gäller förfaranden för säsongsjustering, kvalitetsrapporter, uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring samt genomförbarhetsstudier (CON/2008/22). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31 maj 2008 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den slovakiska lagstiftningen om parallella prisangivelser och avrundningsregler

Den 30 maj 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Národná banka Slovenska, ett yttrande över ett förslag till rättsregler om parallella prisangivelser inom sektorerna bank, kapitalmarknad, försäkring och pension samt om avrundningsregler för vissa typer av värdepapper (CON/2008/23). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett undantag från vissa bestämmelser i grekiska företagslagstiftning

Den 4 juni 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Bank of Greece ett yttrande om ett undantag från bolagslagen för vissa transaktioner som utförs av kreditinstitut (CON/2008/24). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den slovakiska lagstiftningen om parallella prinsangivelser i spelssektorn

Den 12 juni 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Slovakien, ett yttrande om parallella prisangivelser inom spelsektorn (CON/2008/25). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den polska lagstiftningen om växling av sedlar och mynt

Den 16 juni 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Narodowy Bank Polski, ett yttrande om regler för utbyte av sedlar och mynt (CON/2008/26). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och Europeiskt samarbete

Den sjunde publikationen ”Review of the international role of the euro”

Den 19 juni 2008 godkände ECB-rådet att ”Review of the international role of the euro” publiceras på ECB:s webbplats den 9 juli 2008. Denna publikation granskar eurons roll på världsmarknaderna och i länder utanför euroområdet och syftar till att öka förståelsen för nuvarande stadiet i eurons internationalisering genom att identifiera den huvudsakliga utvecklingen och underliggande trender.

Organisationsstyrning

Organisation av ECB-rådets sammanträden

Den 5 juni 2008 beslutade ECB-rådet att när ett sammanträde i ECB-rådet är planerat till samma dag som allmänna rådets, ska ECB-rådets sammanträde börja kl. 17.00 dagen före (onsdag) och fortsätta torsdag eftermiddag efter allmänna rådets sammanträde. Kalendern för ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden har uppdaterats och finns på Eurosystemets webbplatser. Se http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.sv.html.

Betalningsmedel

ECB:s riktlinje om förhandstilldelning och vidaretilldelning av eurosedlar och euromynt

Den 19 juni 2008 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2006/9 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2008/4). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media