Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2008

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake wetgeving betreffende statistieken van vacatures in de Gemeenschap

Op 23 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de uitvoering van de verordening betreffende statistieken van vacatures in de Gemeenschap betreffende correctieprocedures voor seizoensinvloeden, kwaliteitsverslagen, gegevensverzameling, specificaties voor de toezending en haalbaarheidsstudies (CON/2008/22). Het Advies werd op 31 mei 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Slowaakse wetgeving betreffende dubbele prijsaanduiding en afrondingsregels

Op 30 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Národná banka Slovenska, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende de dubbele prijsaanduiding in de bancaire sector, de kapitaalmarkt, verzekerings- en de pensioensparenbranche en betreffende afrondingsregels voor bepaalde soorten effecten (CON/2008/23). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake een uitzondering met betrekking tot bepaalde Griekse vennootschapsrechtelijke bepalingen

Op 4 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank of Greece, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een uitzondering op de vennootschapswet met betrekking tot bepaalde transacties door kredietinstellingen (CON/2008/24). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Slowaakse wetgeving betreffende duale vermelding van bedragen in de sector van de kansspelen

Op 12 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de duale vermelding van bedragen in de sector van de kansspelen (CON/2008/25). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Poolse wetgeving betreffende het inwisselen van bankbiljetten en muntstukken

Op 16 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Narodowy Bank Polski, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de regels voor het inwisselen van bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/26). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

De zevende “Review of the international role of the euro”

Op 19 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie op 9 juli 2008 van de zevende “Review of the international role of the euro” op de website van de ECB. De Review, die de ontwikkelingen in 2007 beschrijft, onderzoekt de rol van de euro in de mondiale markten en in landen buiten het eurogebied, en heeft tot doel beter inzicht te verschaffen in de huidige stand van internationalisering van de euro, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen en onderliggende tendensen worden gesignaleerd.

Corporate governance

Organisatie van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

Op 5 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten dat telkens wanneer er een vergadering van de Raad van Bestuur staat gepland op dezelfde dag als een vergadering van de Algemene Raad, de vergadering van de Raad van Bestuur zal beginnen om 17.00 uur op de voorafgaande dag (woensdag) en zal worden hervat op de donderdagmiddag na de vergadering van de Algemene Raad. De vergaderkalenders van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad op de websites van het Eurosysteem zijn dienovereenkomstig geactualiseerd. Zie http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.nl.html.

Bankbiljetten

ECB-Richtsnoer inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en
-muntstukken

Op 19 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/9 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en
-muntstukken buiten het eurogebied (CON/2008/4). Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media