Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2008

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zakonodaji v zvezi s statistiko prostih delovnih mest v Skupnosti

Svet ECB je 23. maja 2008 na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti sprejel Mnenje o izvajanju uredbe o statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti, kar se tiče postopkov desezoniranja, poročil o kakovosti, zbiranja podatkov, specifikacij prenosa podatkov in študij o izvedljivosti (CON/2008/22). Mnenje je bilo 31. maja 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o slovaški zakonodaji v zvezi z dvojnim označevanjem cen in pravili za zaokroževanje

Svet ECB je 30. maja 2008 na zahtevo centralne banke Národná banka Slovenska sprejel Mnenje o osnutkih pravnih predpisov o dvojnem označevanju cen v bančništvu, na kapitalskem trgu, v zavarovalniški panogi in sektorjih pokojninskega varčevanja ter o pravih za zaokroževanje cen nekaterih vrst vrednostnih papirjev (CON/2008/23). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o odstopanju od nekaterih določil grškega zakona o delniških družbah

Svet ECB je 4. junija 2008 na zahtevo centralne banke Bank of Greece sprejel Mnenje o odstopanju od zakona o delniških družbah glede nekaterih transakcij kreditnih institucij (CON/2008/24). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o slovaški zakonodaji v zvezi z dvojnim označevanjem zneskov v igrah na srečo

Svet ECB je 12. junija 2008 na zahtevo slovaškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o dvojnem označevanju zneskov v sektorju igralništva (CON/2008/25). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o poljski zakonodaji v zvezi z zamenjavo bankovcev in kovancev

Svet ECB je 16. junija 2008 na zahtevo centralne banke Narodowy Bank Polski sprejel Mnenje o pravilih za zamenjavo bankovcev in kovancev (CON/2008/26). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Sedmi »Pregled mednarodne vloge eura«

Svet ECB je 19. junija 2007 odobril objavo sedme številke publikacije » Review of the international role of the euro« na spletni strani ECB 9. julija 2008. Pregled, ki obravnava dogajanja v letu 2007, proučuje vlogo eura na svetovnih trgih in v državah zunaj euroobmočja. Osvetliti skuša sedanje stanje na področju internacionalizacije eura ter izpostavlja glavna gibanja in trende, iz katerih ta izhajajo.

Upravljanje in vodenje

Organizacija sej Sveta ECB

Svet ECB je 5. junija 2008 sklenil, da se bo seja Sveta ECB vsakič, ko je predvidena za isti dan kot seja Razširjenega sveta, začela dan prej (v sredo) ob 17:00 in nadaljevala v četrtek popoldne po seji Razširjenega sveta. Urnik sej Sveta in Razširjenega sveta ECB, ki je objavljen na spletnih straneh Eurosistema, je bil ustrezno posodobljen. Glej stran http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.sl.html.

Bankovci

Smernica ECB o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev

Svet ECB je 19. junija 2008 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2006/9 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (ECB/2008/4). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije