Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2008

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskeviin tilastoihin liittyvästä lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 23.5.2008 Euroopan yhteisöjen komission pyynnöstä lausunnon yhteisön alueella olevia vapaita työpaikkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen täytäntöönpanosta kausitasaukseen sovellettavien menettelyjen, laaturaporttien, tiedonkeruun, toimittamista koskevien eritelmien ja toteutettavuustutkimusten osalta (CON/2008/22). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.5.2008, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahamäärien kaksoismerkinnästä ja pyöristyssäännöistä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 30.5.2008 Slovakian keskuspankin pyynnöstä lausunnon lakiehdotuksesta, joka koskee rahamäärien kaksoismerkintää pankkitoiminnassa, pääomamarkkinoilla, vakuutusalalla ja eläkesäästöjen alalla sekä tiettyihin arvopaperityyppeihin sovellettavia pyöristyssääntöjä (CON/2008/23). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kreikan yhtiölainsäädäntöä koskevasta poikkeuksesta

EKP:n neuvosto antoi 4.6.2008 Kreikan keskuspankin pyynnöstä lausunnon yhtiölainsäädäntöä koskevasta poikkeuksesta tiettyjen luottolaitosten liiketoimien osalta (CON/2008/24). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahamäärien kaksoismerkintää rahapelisektorilla koskevasta lainsäädännöstä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 12.6.2008 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahamäärien kaksoismerkinnästä rahapelisektorilla (CON/2008/25). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto setelien- ja kolikoiden vaihtamista koskevasta lainsäädännöstä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 16.6.2008 Puolan keskuspankin pyynnöstä lausunnon setelien ja kolikoiden vaihtamista koskevista säännöistä (CON/2008/26). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.6.2008 seitsemännen ”Review of the international role of the euro” ‑katsauksen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla 9.7.2008. Katsauksessa tarkastellaan euron asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja euroalueen ulkopuolisissa maissa vuonna 2007, ja tavoitteena on tuoda lisätietoa siitä, kuinka kansainvälinen valuutta euro nykyisin on, sekä esitellä sen kansainvälistymisen tärkeimmät kehityslinjat ja ‑suuntaukset.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston kokousjärjestelyt

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2008, että kun EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokoukset ajoittuvat samalle päivälle, EKP:n neuvoston kokous alkaa jo edeltävänä päivänä (keskiviikkona) kello 17.00 ja jatkuu torstai-iltapäivänä yleisneuvoston kokouksen jälkeen. EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulut eurojärjestelmän verkkosivuilla on päivitetty tämän mukaisesti. Ks. http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.fi.html.

Setelit

EKP:n suuntaviivat eurosetelien ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta

EKP:n neuvosto antoi 19.6.2008 suuntaviivat tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja –kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella annettujen suuntaviivojen EKP/2006/9 muuttamisesta (EKP/2008/4). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt