Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2006

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Förväntningar beträffande översikt av driftskontinuitet för systemviktiga betalningssystem

Den 31 maj 2006 godkände ECB-rådet en rapport om översikt av driftskontinuitet för systemviktiga betalningssystem. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats den 9 juni 2006 tillsammans med en sammanfattning av de synpunkter som inkommit under det offentliga samrådet av en tidigare version av denna rapport.

New Global Note-arrangemangets överensstämmelse med Eurosystemets standard

Den 12 juni 2006 godkände ECB-rådet slutsatserna i en bedömning av ett så kallat New Global Note-arrangemang (NGN) för internationella skuldförbindelser mot Eurosystemets ”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”. NGN-arrangemanget kommer att erbjudas av två internationella värdepapperscentraler från och med den 30 juni 2006. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats den 13 juni 2006.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Maltas förberedelser för införandet av euron

Den 22 maj 2006 antog ECB–rådet, på begäran av Central Bank of Malta, ett yttrande om ändringar i stadgan för Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta inför införandet av euron (CON/2006/23). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Sloveniens lagstiftning om finansiella säkerheter

Den 22 maj 2006 antog ECB-rådet, på begäran av justitieministeriet i Slovenien, ett yttrande om ändringar av lagen om finansiella säkerheter (CON/2006/24). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Belgiens lagstiftning om statistikrapportering

Den 29 maj 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det belgiska finansministeriet, ett yttrande om införandet av ett direktrapporteringssystem för betalningsbalanser och statistik över utlandsställningen (CON/2006/25). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om minimikraven för likviditet i Lettland

Den 31 maj 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Lettlands finans- och kapitalmarknadskommitté, ett yttrande om ändringar av minimikraven för likviditet (CON/2006/26). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar av Lettlands grundlag

Den 9 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det lettiska finansministeriet, ett yttrande om en ändring av den lettiska grundlagen avseende Latvijas Bankas ställning (CON/2006/27). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Estlands förberedelser för införandet av euron

Den 9 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det estniska justitieministeriet, ett yttrande om redenominering av kapital och aktier hos företag samt införande av aktier utan nominellt värde som ett resultat av eurons införande (CON/2006/28).Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Sloveniens förberedelser för införandet av euron

Den 12 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Slovenien, ett yttrande om införandet av euron (CON/2006/29). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Sveriges lagstiftning om kontantförsörjning

Den 12 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Sveriges riksbank, ett yttrande om Sveriges riksbanks föreskrifter om inlämning och uthämtning av kontanter (CON/2006/30). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om polsk banklagstiftning

Den 20 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av den polske finansministern, ett yttrande om bestämmelser som tillåter delning av banker som fungerar som bolag med begränsat ansvar i enlighet med lagen om bolag (CON/2006/31). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar av stadgarna för Banque de France

Den 22 juni 2006 antog ECB-rådet, på begäran av den franska senaten, ett yttrande om ändringar av stadgarna för Banque de France (CON/2006/32). Yttrandet kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-förordning om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut

Den 14 juni 2006 antog ECB-rådet en förordning om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från allmänheten och inte är del av den offentliga sektorn (ECB/2006/8). Förordningen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-beslut om fördelning av monetära inkomster

Den 19 maj 2006 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2006/7). Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 2 juni 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media