Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2006

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien toiminnan jatkuvuuteen liittyvät yleisvalvontavaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.5.2006 raportin systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä yleisvalvontavaatimuksista. Raportti ja yhteenveto sen aikaisempaan versioon saaduista kannanotoista julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 9.6.2006.

New Global Note ‑järjestely ja eurojärjestelmän vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.6.2006 kansainvälisiä velkapapereita varten luodun New Global Note (NGN) ‑järjestelyn arvioinnin perusteella tehdyt päätelmät. Tarkoituksena oli arvioida, onko NGN-järjestely eurojärjestelmän standardien (”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”) mukainen. Järjestely on tarjolla kahdessa kansainvälisessä arvopaperikeskuksessa 30.6.2006 alkaen. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote 13.6.2006.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Maltan valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2006 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon Bank Centrali ta' Maltan / Central Bank of Maltan perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/23). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusvakuuksia koskevasta lainsäädännöstä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2006 Slovenian oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusvakuuksia koskevan lain muuttamisesta (CON/2006/24). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastointia koskevasta lainsäädännöstä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 29.5.2006 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja varten (CON/2006/25). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2006 Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinakomission pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarantovelvoitteisiin tehtävistä muutoksista (CON/2006/26). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Latvian perustuslain muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 9.6.2006 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Latvian perustuslakiin tehtävästä Latvijas Bankan asemaa koskevasta muutoksesta (CON/2006/27). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Viron valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 9.6.2006 Viron oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon yritysten pääoman ja osakkeiden muuttamisesta euromääräisiksi ja ilman nimellisarvoa olevien osakkeiden käyttöönottamisesta euron käyttöönoton johdosta (CON/2006/28). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Slovenian valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 12.6.2006 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon euron käyttöönotosta (CON/2006/29). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahahuoltoa koskevasta lainsäädännöstä Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 12.6.2006 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon Sveriges Riksbankin käteisrahan ostoa ja palauttamista koskevista säännöksistä (CON/2006/30). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Puolan pankkilainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 20.6.2006 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon säännöksistä, jotka mahdollistavat osakeyhtiöinä toimivien pankkien jakamisen yhtiölainsäädännön mukaan (CON/2006/31). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Ranskan keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 22.6.2006 Ranskan senaatin pyynnöstä lausunnon Banque de Francen perussääntöön tehtävistä muutoksista (CON/2006/32). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n asetus tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista postisiirtoa hoitaville laitoksille

EKP:n neuvosto antoi 14.6.2006 asetuksen tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtoa hoitavien laitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia yleisöltä ja jotka eivät kuulu julkisyhteisöjen sektoriin (EKP/2006/8). Asetus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös rahoitustulon jakamisesta

EKP:n neuvosto teki 19.5.2006 päätöksen rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta (EKP/2006/7). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 2.6.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle