Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2006

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Verwachtingen betreffende het toezicht op de bedrijfscontinuïteit van systeemkritische betalingssystemen

Op 31 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een verslag inzake de verwachtingen betreffende het toezicht op de bedrijfscontinuïteit van systeemkritische betalingssystemen. Het verslag, tezamen met een samenvatting van het commentaar dat werd ontvangen na de publieke consultatie betreffende een eerdere versie van het verslag, werd op 9 juni 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

Het voldoen van de New Global Note-regeling aan Eurosysteem-normen

Op 12 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de conclusies van een beoordeling in hoeverre de zogenoemde New Global Note-regeling (NGN-regeling) voor internationale schuldbewijzen voldoet aan de Eurosysteem-normen voor het gebruik van EU-effectenafwikkelsystemen in krediettransacties van het ESCB. De NGN-regeling zal vanaf 30 juni 2006 door twee internationale centrale effectenbewaarinstellingen worden aangeboden. Op 13 juni 2006 werd een hiermee verband houdend persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de Maltese voorbereidingen op de invoering van de euro

Op 22 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/23). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Sloveense wetgeving betreffende financiële zekerheden

Op 22 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de wet op financiële zekerheden (CON/2006/24). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Belgische statistische-rapportagewetgeving

Op 29 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van een systeem van directe rapportage voor statistieken betreffende de betalingsbalans en de externe vermogenspositie (CON/2006/25). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Letse vereisten betreffende minimumliquiditeit

Op 31 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Letse Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkten, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de vereisten betreffende minimumliquiditeit (CON/2006/26). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de Letse grondwet

Op 9 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Letse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wijziging van de Grondwet van Letland betreffende de status van Latvijas Banka (CON/2006/27). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Estse voorbereidingen op de invoering van de euro

Op 9 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de redenominatie van het kapitaal en aandelen van ondernemingen en de invoering van aandelen zonder nominale waarde, zulks ten gevolge van de invoering van de euro (CON/2006/28). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Sloveense voorbereidingen op de invoering van de euro

Op 12 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van de euro (CON/2006/29). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Zweedse wetgeving betreffende de contant-geldvoorziening

Op 12 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Sveriges Riksbank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake Sveriges Riksbank’s regelingen betreffende de aankoop en teruggave van cash (CON/2006/30). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Poolse bankwetgeving

Op 20 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake bepalingen krachtens welke als naamloze vennootschap opererende ondernemingen overeenkomstig de Wet op Ondernemingen kunnen worden opgesplitst (CON/2006/31). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de statuten van de Banque de France

Op 22 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Franse Senaat, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banque de France (CON/2006/32). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Verordening betreffende de statistische-rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot postcheque- en girodiensten

Op 14 juni 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Verordening betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van het publiek en die geen deel uitmaken van de overheidssector (ECB/2006/8). Deze Verordening zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Besluit betreffende de toedeling van monetaire inkomsten

Op 19 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit van de ECB tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2006/7). Het Besluit werd op 2 juni 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media