Menu

ECB-rådet beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2006

Betalningssystem

Gemensamt uttalande från kommissionen och ECB om SEPA

Den 4 maj 2006 godkände ECB-rådet publiceringen av ett gemensamt uttalande av Europeiska kommissionen och ECB om det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Uttalandet publicerades samma dag på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Översikt över finansiell stabilitet – juni 2006

Den 18 maj 2006 godkände ECB-rådet juniutgåvan 2006 av euroområdets Financial Stability Review, som publiceras på ECB:s webbplats den 1 juni 2006. Rapporten ger en övergripande bedömning av hur euroområdets finansiella system förmår att absorbera negativa störningar. Den ger också en översikt över de huvudsakliga riskkällorna och sårbarheter för stabiliteten i euroområdet i det finansiella systemet.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om tillsynen av finansmarknaderna i Nederländerna

Den 25 april 2006 antog ECB-rådet, på eget initiativ, ett yttrande om tillsynen över den finansiella sektorn i Nederländerna (CON/2006/20). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om lagstiftningen om betaltjänster i gemenskapen

Den 26 april 2006 antog ECB-rådet, på EU-rådets begäran, ett yttrande om betaltjänster på den inre marknaden (CON/2006/21). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 9 maj 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den portugisiska lagstiftningen om mynt

Den 28 april 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det portugisiska ministeriet för finans och offentlig administration, ett yttrande om kodifiering av olika lagar om utgivning, prägling, sättande i omlopp och marknadsföring av mynt (CON/2006/22). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media