Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2006

Maksujärjestelmät

Komission ja EKP:n yhteinen julkilausuma SEPA:sta

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.5.2006 julkaistavaksi Euroopan komission ja EKP:n yhteisen julkilausuman yhtenäisestä euromaksualueesta SEPA:sta. Julkilausuma julkaistiin EKP:n verkkosivuilla samana päivänä.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – kesäkuu 2006

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.5.2006 euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevän kesäkuun 2006 selonteon, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 1.6.2006. Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto rahoitusalan valvonnasta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 25.4.2006 omasta aloitteestaan lausunnon rahoitusalan valvonnasta Alankomaissa (CON/2006/20). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto yhteisön maksupalveluja koskevasta lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2006 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon maksupalveluista sisämarkkinoilla (CON/2006/21). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 9.5.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto kolikoita koskevasta lainsäädännöstä Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 28.4.2006 Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon metallirahojen liikkeeseen laskemista, lyömistä ja markkinointia koskevien eri lakien kodifioinnista (CON/2006/22). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt