Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2006

Betalingssystemen

Gezamenlijke verklaring van de Commissie en de ECB betreffende SEPA

Op 4 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een Gezamenlijke Verklaring van de Europese Commissie en de ECB betreffende het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (“Single Euro Payments Area” ofwel SEPA). Deze Verklaring is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – Juni 2006

Op 18 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de uitgave van juni 2006 van de Financial Stability Review van het eurogebied, die op 1 juni 2006 op de website van de ECB zal worden gepubliceerd. In deze Review wordt een grondige beoordeling gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve verstoringen op te vangen, en worden de belangrijkste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheden van de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied besproken.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake toezicht op de financiële sector in Nederland

Op 25 april 2006 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake toezicht op de financiële sector in Nederland (CON/2006/20). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wetgeving betreffende betalingsdiensten in de Gemeenschap

Op 26 april 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake betalingsdiensten in de interne markt (CON/2006/21). Het Advies is op 9 mei 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Portugese wetgeving betreffende munten

Op 28 april 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de codificatie van een aantal wetten betreffende de uitgifte, het slaan, het in omloop brengen en het op de markt brengen van muntstukken (CON/2006/22). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media